• 01.jpg
 • 04.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 05.jpg

Контакти

Адрес: гр. Габрово
ул. "Любен Каравелов" 48
Телефон: 066 807 087 
Факс: 066 808 461
E-mail: sou_rkarolev@mail.bg

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

Държавни зрелостни изпити 2019 г.


График за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) 2019 година

сесия май-юни

 • 21 май 2019 г., от 8.00 часа – ДЗИ по Български език и литература
 • 23 май 2019 г., от 8.00 часа – Втори ДЗИ
 • в периода от 28 до 31 май 2019 г. – ДЗИ по желание на ученика
 • от 5 до 18 март 2019 г. зрелостниците подават заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучават
 • до 17 май 2019 г. в училищата се обявяват списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали
 • до 17 май 2019 г. зрелостниците получават от училището, в което са подали заявление, служебна бележка за допускане до ДЗИ, в която се посочват датата, часът и мястото за явяване на съответния изпит
 • до 13 юни 2019 г. се обявяват резултатите от ДЗИ в училището и на http://rezultati.zamaturite.bg/

сесия август-септември

 • 28 август 2019 г., от 8.00 часа – ДЗИ по Български език и литература
 • 29 август 2019 г., от 8.00 часа – Втори ДЗИ
 • в периода от 30 август до 4 септември 2019 г. – ДЗИ по желание на ученика
 • от 1 до 12 юли 2019 г. зрелостниците подават заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучават
 • до 23 август 2019 г. в училищата се обявяват списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали
 • до 23 август 2019 г. зрелостниците получават от училището, в което са подали заявление, служебна бележка за допускане до ДЗИ, в която се посочват датата, часът и мястото за явяване на съответния изпит
до 10 септември 2019 г. се обявяват резултатите от ДЗИ в училището и на http://rezultati.zamaturite.bg/

З
аповед - Държавни зрелостни изпити, график. - изтегли .PDF

График за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) 2019 година

сесия май-юни

 • 21 май 2019 г., от 8.00 часа – ДЗИ по Български език и литература
 • 23 май 2019 г., от 8.00 часа – Втори ДЗИ
 • в периода от 28 до 31 май 2019 г. – ДЗИ по желание на ученика
 • от 5 до 18 март 2019 г. зрелостниците...

СУ „Райчо Каролев” е носител на международни награди: ISAQ международна награда „Международна Звезда за Качество” в категория „Златна”, Женева 2012, награда на Европейското общество за изследване на качеството (ESQR) за постижения в качеството на управление, Лондон 2013, международна награда на BID за качество, платинена категория QC100 в TQM модел, Париж 2013, признание за изключителната обвързаност към качеството и съвършенството...

IV клас

Български език и литература – 09 май 2019 г., начало 10,00 часа

Математика – 10 май 2019 г., начало 10,00 часа

Човекът и обществото – 14 май 2019 г., начало 10,00 часа

Човекът и природата – 16 май 2019 г., начало 10,00 часа