• 04.jpg
  • 03.jpg
  • 02.jpg
  • 05.jpg
  • 01.jpg

Контакти

Адрес: гр. Габрово
ул. "Любен Каравелов" 48
Телефон: 066 807 087 
Факс: 066 808 461
E-mail: sou_rkarolev@mail.bg

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

 

 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ СРОК

ОСМИ  КЛАС

 

Ден

Час

VIII A

ПОНЕДЕЛНИК

1

Математика-ООП

2

Английски език-ООП

3

История и цивилизация-ООП

4

Български език и литература - ООП

5

Изобразително изкуство-ООП

6

Биология и здравно образование-ООП

7

Час на класа

ВТОРНИК

1

История и цивилизация-ИУЧ

2

География и икономика-ООП

3

Английски език-ООП

4

Математика-ИУЧ

5

Български език и литература - ООП

6

Български език и литература - ООП

7

Физическо възпитание и спорт-ИУЧ

СРЯДА

1

Математика-ООП

2

Английски език-ООП

3

Български език и литература-ИУЧ

4

Технологии и предприемачество

5

Информационни технологии-ООП

6

Физика и астрономия-ООП

7

Физическо възпитание и спорт-ИУЧ

ЧЕТВЪРТЪК

1

История и цивилизация-ООП

2

Математика-ООП

3

Физическо възпитание и спорт-ООП

4

Физика и астрономия-ООП

5

Български език и литература - ООП

6

Английски език-ООП

7

 

ПЕТЪК

1

Философия-ООП

2

Химия и опазване на околната среда-ООП

3

Физическо възпитание и спорт-ООП

4

Английски език-ИУЧ

5

Български език и литература-ИУЧ

6

Технологии и предприемачество

7