• 04.jpg
  • 05.jpg
  • 01.jpg
  • 03.jpg
  • 02.jpg

Контакти

Адрес: гр. Габрово
ул. "Любен Каравелов" 48
Телефон: 066 807 087 
Факс: 066 808 461
E-mail: sou_rkarolev@mail.bg

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И СХЕМА "УЧИЛИЩНО МЛЯКО"- изтегли.pdf

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И СХЕМА "УЧИЛИЩНО МЛЯКО" -
 изтегли.pdf


ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - открити след 15.04.2016 г.

1. Събиране на оферти с обява и Покана до определени лица

 Текущи поръчки

Приготвяне и доставка на подкрепителни закуски и топъл обяд за нуждите на учениците от СУ „Райчо Каролев” – Габрово по две обособени позиции

Публикувана на 18 Декември 2017

Идентификационен номер на обществената поръчка № 00001/2018

Документация по процедурата:

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА И ПОКАНА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА - изтегли.pdf
Обществена поръчка с идентификационен номер: 00001/2018 - изтегли.pdf
ОБЯВА - изтегли.pdf

 

Приключили поръчки

Приготвяне и доставка на подкрепителни закуски и топъл обяд за нуждите на учениците от СУ „Райчо Каролев” – Габрово по две обособени позиции

Публикувана на 05 Януари 2017

Идентификационен номер на обществената поръчка № 00001/2017

Документация по процедурата:

Обществена поръчка с идентификационен номер: 00001/2017 - изтегли.pdf
ДОКУМЕНТАЦИЯ - изтегли.doc
 

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - открити преди 15.04.2016 г.

  1. Обществени поръчки през 2016г.
  2. Обществени поръчки през 2015г.
  3. Обществени поръчки през 2014г.
  4. Обществени поръчки през 2013г.