• 02.jpg
  • 07.jpg
  • 04.jpg
  • 03.jpg
  • 01.jpg
  • 05.jpg

Контакти

Адрес: гр. Габрово
ул. "Любен Каравелов" 48
Телефон: 066 807 087
E-mail: info-700114@edu.mon.bg

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

Учебна 2023/2024 година
През учебната 2023/2024г. в СУ „Райчо Каролев“ по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ ще се сформират три групи.
Две от групите ще бъдат по Модул 1 Изкуства:

  • вокална група за изпълнение на забавна и естрадна песен с ръководител Румяна Петкова - главен учител по музика – 12 ученици във II възрастова група (V - VII клас)
  • група по изобразително изкуство с ръководител Ива Мошкова - учител по изобразително изкуство – изящни изкуства 15 ученици в I възрастова група (I – IVклас)
Третата група ще бъде по Модул II Спорт:
  • отбор по волейбол с ръководител Десислава Лебедева - учител по физическо възпитание и спорт – 14 момичета във II възрастова група (V- VIIклас)

Учебна 2022/2023 година
НП е разработена в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030). 

Целта на програмата е да осигури условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието им в колективни спортове и изкуства, да засили интереса на учениците за участие в колективни спортове и изкуства; да насърчи работата в екип; да подпомогне изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол у учениците; да повиши музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и да насърчи съхраняването и утвърждаването на културните ценности; да развива спортните способности на учениците и да изгражда умения за здравословен начин на живот. 

Програмата е разработена с два модула: Модул 1. Изкуства и Модул 2. Спорт.

В СУ “Райчо Каролев” за учебната 2022/2023 г. по Модул 1. Изкуства е свормирана една група за занимания в сферата на изкуствата направление музикално изкуство с ръководител Румяна Петкова.

На 1 ноември вокална група" Цветове и ноти" участва в тържественото градско честване на Деня на будителите. Изпълнена беше акапелно песента на Красимир Милетков на същата тематика. Музикалната част, след словото на кметицата на град Габрово- Таня Христова откри Геримира Начева от 4 а клас, която изпълни "Химн на будителите" от Добри Христов. Александра Петрова, Мария Дойчинова от 6в клас и Ивана Атанасова от 6б клас поднесоха текстове за велики българи- будители.

FaLang translation system by Faboba