• 05.jpg
  • 03.jpg
  • 02.jpg
  • 01.jpg
  • 04.jpg

Контакти

Адрес: гр. Габрово
ул. "Любен Каравелов" 48
Телефон: 066 807 087 
Факс: 066 808 461
E-mail: sou_rkarolev@mail.bg

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ РАЙЧО КАРОЛЕВ - ГАБРОВО

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ РАЙЧО КАРОЛЕВ - ГАБРОВО

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

В качеството си на председател на обществения съвет към Средно училище „Райчо Каролев“, Ви каня на заседание на обществения съвет, което ще се проведе на 28.01.2019 г., от 17:30 часа, в Заседателната зала на училището, ул. „Любен Каравелов” № 48.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Приемане на Отчет за изпълнение на бюджета в СУ "Райчо Каролев" към 31.12.2018 г.
  2. Предлагане на обсъждане и вземане на решение за кандидатстване и включване на образователната институция в Списъка на иновативните училища за учебната 2019/2020 г.
  3. Текущи въпроси.

Моля, в срок до 21.01.2019 г., да потвърдите Вашето участие в заседанието.

ЕЛЕНА СТОЯНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 

 

Покана за  учредяване на Обществен съвет към училището. - изтегли PDF

  

СПИСЪК на членовете на обществения съвет към

СУ „Райчо Каролев” – Габрово

  1. Общественият съвет към СУ „Райчо Каролев” – Габрово е учреден на 07.12.2016 г. на събрание на родителите.
  2. Поименният състав на Обществения съвет към СУ „Райчо Каролев”–Габрово е определен от директора със заповед № РД-04-358/12.12.2016 г.

 

Имена

Състав

1.

Елена Иванова Стоянова         

председател

2.

Нели Миткова Димитрова–Гълъбова

член

3.

Диана Петрова Лазарова

член

4.

Цветелина Иванова Томова

член

5.

Павлина Гошева Колева

член

6.

Ивелина Георгиева Атанасова

член

7.

Радостина Дианова Кожухарова

представител на Община Габрово

Резервни членове

1.

Магдалена Савова Василева

резервен член

2.

Светлана Петкова Михайлова

резервен член

3.

Милена Живкова Иванова

резервен член

4.

Рада-Мария Марио Харамильо

резервен член

5.

Деница Минкова Ноева

резервен член