• 04.jpg
  • 01.jpg
  • 05.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

Контакти

Адрес: гр. Габрово
ул. "Любен Каравелов" 48
Телефон: 066 807 087 
Факс: 066 808 461
E-mail: sou_rkarolev@mail.bg

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

Група Дата Час Място
Математика 04.06.2019 г. 13:40 Кабинет по физика
Математика 11.06.2019 г. 13:40 Кабинет по физика
Български език и литература - 6 клас 04.06.2019 г. 13:40 Компютърен кабинет - 2 етаж
Български език и литература - 6 клас 05.06.2019 г. 13:40 Компютърен кабинет - 2 етаж
Български език и литература - 6 клас 11.06.2019 г. 13:40 Компютърен кабинет - 2 етаж
Български език и литература - 6 клас 12.06.2019 г. 13:40 Компютърен кабинет - 2 етаж
Български език и литература - 5 клас 04.06.2019 г. 14:00 Стая 405
Български език и литература - 5 клас 11.06.2019 г. 14:00 Стая 405
 

Директорът на СУ "Райчо Каролев" д-р Богдан Андреев е един от авторите на книгата "История на сухопътните войски на България".
Книгата е по идеен проект и разработка на Асоциацията на Сухопътните войски на България, Военна академия "Г. С. Раковски",
НВИМ и Фондация Българско военно историческо наследство, на основание на Мемурандум, подписан от тях.
 

Във връзка с поставен въпрос, Община Габрово дава следното пояснение:

Електронната система за прием в първи клас (https://priem.gabrovo.bg/), за първо класиране е отворена за регистриране, редактиране, отказване на заявления за прием до 23,59 часа на 31 май 2019 г.

Системата дава възможност да избирате до 8 желани училища, които имате възможност да подредите по Ваше желание, като по този ред се извършва и класирането. Ако детето не се класира по първо желание, то ще бъде класирано по второ или следващо желание.

В случай, че сте посочили само 1 желание (1 училище) и детето не бъде класирано, то ще може да кандидатства за прием в I клас на второ класиране само за училищата, в които са останали свободни места след първо класиране.