• 04.jpg
  • 01.jpg
  • 03.jpg
  • 05.jpg
  • 02.jpg

Контакти

Адрес: гр. Габрово
ул. "Любен Каравелов" 48
Телефон: 066 807 087 
Факс: 066 808 461
E-mail: sou_rkarolev@mail.bg

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

Мога ли да преместя детето си във вашето училище?

Да, това е възможно при наличие на свободно място в желаната паралелка и при следните условия:

За ученици от I до IV клас: Децата и учениците от подготвителен и от I до IV клас в държавните, общинските и частните училища могат да се преместват в друго училище, през време на цялата учебна година. Преместването се извършва с удостоверение за преместване, издадено от директора на училището, в което ученикът се е обучавал, а за децата от подготвителния клас - и удостоверение за училищната им готовност.

 

Какви документи трябва да се носят при кандидатстване?

Документите, необходими за кандидатстване след седми клас са (при кандидатстване за СУЕЕ):

заявление за участие в класиране с подредени желания;
копие от Свидетелство за основно образование (носете оригинала за сверяване);
оригинал на служебна бележка с точките по БЕЛ и Математика от приемните изпити, освен ако не се кандидатства в/от друга област, тогава се подава копие;
документ за самоличност;
Документите се подават от учениците в присъствието на техен родител.

 

Кои ученици имат право да кандидатстват след завършен седми клас?

Всички ученици, които през тази учебна година завършват седми клас се явяват на Национално външно оценяване по два учебни предмета – по български език и литература и по математика.

 

В колко групи по интереси може да участва едно дете в даден период от време?

Един ученик може да участва и в повече от една група за дейности по интереси, но се брои само веднъж по отношение определянето на бюджета на училището и отчитаният брой на включилите се ученици.

Следва да се има предвид и чл. 46. (1) от Инструкцията, че при сформиране на групите за занимания по интереси включването на ученик се извършва в зависимост от посоченото от него първо желание.

Имате въпрос, който не е описан тук, моля изпратете го чрез контактната форма на сайта. [ щракни тук. ]