• 07.jpg
  • 03.jpg
  • 02.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 01.jpg

Контакти

Адрес: гр. Габрово
ул. "Любен Каравелов" 48
Телефон: 066 807 087
E-mail: info-700114@edu.mon.bg

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

1. Заповед за прием в I и V клас за учебната 2022/2023 година - изтегли.pdf

2. Заповед за условията и реда за плучаване на стипендии в СУ "Райчо Каролев" за учебната 2023/2024 г. - изтегли.pdf

3. Заповед за начало и край на учебния ден в СУ "Райчо Каролев" за учебната 2023/2024 г. - изтегли.pdf

4. Заповед за форми на обучение в СУ "Райчо Каролев" за учебната 2023/2024 г. - изтегли.pdf

5. Етичен кодекс на училищната общност в СУ "Райчо Каролев" - изтегли.pdf

6. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи - изтегли.pdf

7. Програма за превенция на ранното напускане на училище - изтегли.pdf

8. СТРАТЕГИЯ за развитие на СУ "Райчо Каролев" - Габрово за четиригодишен период Учебна 2023-2028г. - изтегли.pdf

9. Мерки за повишаване качеството на образование - изтегли.pdf

10. Годишен план за дейността на СУ "Райчо Каролев" за учебната 2023-2024г. - изтегли.pdf

11. План за противодействиена училищния тормоз в СУ "Райчо Каролев" за учебната 2023-2024г. - изтегли.pdf
FaLang translation system by Faboba