• 04.jpg
  • 01.jpg
  • 05.jpg
  • 03.jpg
  • 02.jpg

Контакти

Адрес: гр. Габрово
ул. "Любен Каравелов" 48
Телефон: 066 807 087 
Факс: 066 808 461
E-mail: sou_rkarolev@mail.bg

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

1. Заповед за прием в I клас за учебната 2019/2020 година - изтегли.pdf

2. Заповед за прием в V клас за учебната 2019/2020 година - изтегли.pdf

2. Форми на обучение в СУ "Райчо Каролев" за учебната 2018-2019 г. - изтегли.pdf

2. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2016 - 2020 г.) Програма за превенция на ранното напускане на училище - изтегли.pdf

3. Програма за превенция на ранното напускане на училище - изтегли.pdf

4. СТРАТЕГИЯ за развитие на СУ "Райчо Каролев" - Габрово за четиригодишен период Учебна 2018-2019г. - изтегли.pdf

5. Мерки за повишаване качеството на образование - изтегли PDF

6. Условия за получаване на стипендии в СУ "Райчо Каролев" за учебната 2018-2019 г. - изтегли.pdf