• 04.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 01.jpg
  • 07.jpg
  • 05.jpg

Контакти

Адрес: гр. Габрово
ул. "Любен Каравелов" 48
Телефон: 066 807 087
E-mail: info-700114@edu.mon.bg

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

"Чиста околна среда" 2021

     От м. май до м. октомври Средно училище „Райчо Каролев“ реализира проект „Природата - мой приятел“ (озеленяване и оборудване на дворното пространство на училището) по Национална кампания „За чиста околна среда“ – 2021 година на тема „Обичам природата и аз участвам“ към Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС).
    Екологичното образование и възпитание е сложен психолого-педагогически процес, насочен към формиране у човека на знания за научните основи на природоползването, на убеждения и навици за грижливо и разумно отношение към природата, за рационално използване и опазване на природните богатства в интерес на сегашните и бъдещите поколения, за усвояване на нравствено – екологични принципи, които мотивират активната жизнена позиция в областта на опазването и възпроизводството на околната среда. Практиката показва, че екологичната некомпетентност и неосведоменост са едни от основните фактори за неправилното ни отношение към околната среда, за нарушаване на екологичните норми в процеса на взаимодействието на човека и природата. Формирането на екологични знания и умения се осъществява чрез учебното съдържание и практическа екологична дейност в училище.
    По проекта ще бъдат обхванати 545 ученици от СУ „Райчо Каролев“, които ще бъдат ангажирани с конкретни дейности за повишаване на екологичната култура и навлизане в съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда, в образователния и във възпитателния процес, осъществяван с учениците. Учениците самостоятелно ще извършват дейностите по прекопаване, засаждане, поливане и отглеждане на растенията. Ангажираността им в тези дейности ще се отрази благоприятно върху психичното, емоционалното и физическото състояние. Всички тези дейности ще се извършват по време на активния отдих (за учениците от начален етап) и в учебните часове по учебните предмети Човекът и природата и Биология и здравно образование (за учениците от прогимназиален етап). Ще се формира и развие положително отношение към заобикалящата ги природа и гражданско самосъзнание за опазване на околната среда.
    Амбицията ни е да направим учебното заведение място, в което учениците да могат да играят, спортуват и да се забавляват. И не само. Желанието ни е да превърнем учебното заведение в кътче, където учениците да получат екологични знания чрез пряк контакт с природните обекти и растения, да опознаят тайните на природата, да я обикнат и да станат част от нея.

FaLang translation system by Faboba