• 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 01.jpg
  • 02.jpg

Контакти

Адрес: гр. Габрово
ул. "Любен Каравелов" 48
Телефон: 066 807 087 
Факс: 066 808 461
E-mail: sou_rkarolev@mail.bg

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ СРОК

ПЪРВИ  КЛАС

 

Ден

Час

Іа

Іб

Ів

ПОНЕДЕЛНИК

1

Български език и литература

Околен свят

Околен свят

2

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

3

Математика ИУЧ

Математика

Математика

4

Околен свят

Технологии  и предприемачество

Музика

5

Физическо възпит.  и спорт

Музика

Спортни дейности

ВТОРНИК

1

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

2

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

3

Математика

Математика

Математика

4

Музика

Физическо възпит. и спорт

Технологии  и предприемачество

5

Физическо възпит. и спорт

Спортни дейности

Час на класа

СРЯДА

1

Български език и литература ИУЧ

Български език и литература

Български език и литература

2

Български език и литература ИУЧ

Български език и литература

Български език и литература

3

Математика

Математика

Математика

4

Музика

Музика

Физическо възпит.  и спорт

5

Спортни дейности

Час на класа

Музика

ЧЕТВЪРТЪК

1

Български език и литература

Математика

Математика

2

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

3

Математика

Български език и литература

Български език и литература

4

Технологии  и предприемачество

Изобр. изкуство

Изобр. изкуство

5

Час на класа

Изобр. изкуство

Изобр. изкуство

ПЕТЪК

1

Бълг.ез.и л-ра

Бълг.език и л-ра ИУЧ

Математика ИУЧ

2

Математика

Бълг.език и л-ра ИУЧ

Бълг.език и л-ра ИУЧ

3

Изобр. изкуство

Математика ИУЧ

Бълг.език и л-ра ИУЧ

4

Изобр. изкуство

Физическо възпит.  и спорт

Физическо възпит.  и спорт

5