• 01.jpg
  • 07.jpg
  • 03.jpg
  • 05.jpg
  • 04.jpg
  • 02.jpg

Контакти

Адрес: гр. Габрово
ул. "Любен Каравелов" 48
Телефон: 066 807 087
E-mail: info-700114@edu.mon.bg

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

План – прием  ПЪРВИ клас за учебната 2022/2023 г.

ГРАФИК

на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Габрово за учебната 2020/2021 година

 

I класиране

Дата

Дейности по приема

1

Начална дата за кандидатстване – отваряне на електронната Система за прием в първи клас

30 май 2022 година

От 10,00 часа на тази дата могат да се регистрират /редактират/ отказват заявления за прием

2

Крайна дата за кандидатстване – затваряне на системата

3 юни 2022 година

До 23,59 часа на тази дата могат да се регистрират/ редактират/ отказват заявления за прием

3

Дата на класиране

7 юни 2022 година

До 17,00 часа на тази дата се обявяват резултатите от класирането

4

Начална дата за записване

8 юни 2022 година

От 9,00 часа на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети

5

Крайна дата за записване

13 юни 2022 година

До 17,00 часа на тази дата класираните деца се записват/ отказват

 

II класиране

Дата

Дейности по приема

1

14 юни 2022 година

До 17,00 часа на тази дата се обявяват свободните места за второ класиране

2

Начална дата за кандидатстване – отваряне на Системата

15 юни 2022 година

От 10,00 часа на тази дата може да се регистрират/ редактират/ отказват заявления за прием

3

Крайна дата за кандидатстване – затваряне на системата

17 юни 2022 година

До 23,59 часа на тази дата могат да се регистрират /редактират/ отказват заявления за прием

4

Дата на класиране

20 юни 2022 година

До 17,00 часа на тази дата се обявяват резултатите от класирането

5

Начална дата за записване

21 юни 2022 година

От 9,00 часа на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети

6

Крайна дата за записване

23 юни 2022 година

До 17,00 часа на тази дата класираните деца се записват.

 

III класиране

Дата

Дейности по приема

1

24 юни 2022 година

До 17,00 часа на тази дата се обявяват свободните места за трето класиране

2

Начална дата за кандидатстване – отваряне на Системата

25 юни 2022 година

От 10,00 часа на тази дата може да се регистрират/ редактират/ отказват заявления за прием

3

Крайна дата за кандидатстване – затваряне на системата

27 юни 2022 година

До 23,59 часа на тази дата могат да се регистрират/ редактират/ отказват заявления за прием

4

Дата на класиране

28 юни 2022 година

До 17,00 часа на тази дата се обявяват резултатите от класирането

5

Начална дата за записване

29 юни 2022 година

От 9,00 часа на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети

6

Крайна дата за записване

30 юни 2022 година

До 17,00 часа на тази дата класираните деца се записват.

 

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ПРИЕМ

Дата

Дейности по приема

1

1 юли 2022 година

До 17,00 часа на тази дата се обявяват свободните места след трето класиране

2

След 1 юли 2022 година

Децата, които не са записани в първи клас в училище, се записват на място в училищата, където има свободни места

 

ИНФОРМАЦИЯ 

за прием на ученици в I-ви клас за учебната  2022/2023 г. в СУ Райчо Каролев Габрово

 

КРИТЕРИИ (ОСНОВЕН И ДОПЪЛНИТЕЛНИ) ЗА ПРИЕМ В I-ви КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА  ГР. ГАБРОВО

ОСНОВЕН КРИТЕРИЙ
Близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на дететто
ТОЧКИ
1 Първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението, както и деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, независимо от постоянния/настоящия им адрес. 300
2 Втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението. 200
3 Трета група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението. 100
4 Четвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението. 0
ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ ТОЧКИ
1 Дете с трайни увреждания над 50%. 10
2 Дете с един или двама починали родители. 9
3 Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището. 8
4 Дете от семейство с повече от две деца. 7
5 Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащ район, граничен на прилежащия район на училището. 6


ЗАЯВЛЕНИЯ

  1. Заявление за записване в I-ви клас в СУ „Райчо Каролев” – Габрово за учебната 2022-2023 г. - изтегли.doc
  1. Заявление за целодневна организация на учебния процес в СУ „Райчо Каролев” – Габрово за учебната 2022-2023 г. - изтегли.doc
  1. Заявление за изучаване на Избираеми учебни часове в СУ „Райчо Каролев” – Габрово за учебната 2022-2023 г. - изтегли.doc

ЗАПОВЕД


1. Заповед за прием в I клас за учебната 2022/2023 година - изтегли.pdf
2. Становище на Обществен съвет - изтегли.pdf

Система за прием на ученици в 1 клас в общинските училища на територията на община Габрово https://priem.gabrovo.bg/
FaLang translation system by Faboba