• 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 01.jpg
  • 02.jpg

Контакти

Адрес: гр. Габрово
ул. "Любен Каравелов" 48
Телефон: 066 807 087 
Факс: 066 808 461
E-mail: sou_rkarolev@mail.bg

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

Класирани деца в ПЪРВИ КЛАС за учебната 2019/2020 г. в СУ "Райчо Каролев" гр. Габрово - Изтегли.pdf

Работно време на комисията за записване в първи клас
06.06.2019 г. - четвъртък - от 09:00 до 18:00 часа
07.06.2019 г. - петък - от 07:30 до 18:00 часаПлан – прием  ПЪРВИ клас за учебната 2019/2020 г.

 

ГРАФИК

на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Габрово за учебната 2019/2020 година

 

I класиране

Дата

Дейности по приема

1

Начална дата за кандидатстване – отваряне на електронната Система за прием в първи клас

28 май 2019 година

От 12,00 часа на тази дата могат да се регистрират /редактират/ отказват заявления за прием

2

Крайна дата за кандидатстване – затваряне на системата

31 май 2019 година

До 23,59 часа на тази дата могат да се регистрират/ редактират/ отказват заявления за прием

3

Дата на класиране

5 юни 2019 година

До 17,00 часа на тази дата се обявяват резултатите от класирането

4

Начална дата за записване

6 юни 2019 година

От 9,00 часа на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети

5

Крайна дата за записване

7 юни 2019 година

До 17,00 часа на тази дата класираните деца се записват/ отказват

 

II класиране

Дата

Дейности по приема

1

8 юни 2019 година

До 12,00 часа на тази дата се обявяват свободните места за второ класиране

2

Начална дата за кандидатстване – отваряне на Системата

8 юни 2019 година

От 13,00 часа на тази дата може да се регистрират/ редактират/ отказват заявления за прием

3

Крайна дата за кандидатстване – затваряне на системата

12 юни 2019 година

До 23,59 часа на тази дата могат да се регистрират /редактират/ отказват заявления за прием

4

Дата на класиране

13 юни 2019 година

До 17,00 часа на тази дата се обявяват резултатите от класирането

5

Начална дата за записване

14 юни 2019 година

От 9,00 часа на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети

6

Крайна дата за записване

17 юни 2019 година

До 17,00 часа на тази дата класираните деца се записват.

 

III класиране

Дата

Дейности по приема

1

18 юни 2019 година

До 17,00 часа на тази дата се обявяват свободните места за трето класиране

2

Начална дата за кандидатстване – отваряне на Системата

19 юни 2019 година

От 10,00 часа на тази дата може да се регистрират/ редактират/ отказват заявления за прием

3

Крайна дата за кандидатстване – затваряне на системата

20 юни 2019 година

До 23,59 часа на тази дата могат да се регистрират/ редактират/ отказват заявления за прием

4

Дата на класиране

21 юни 2019 година

До 17,00 часа на тази дата се обявяват резултатите от класирането

5

Начална дата за записване

24 юни 2019 година

От 9,00 часа на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети

6

Крайна дата за записване

25 юни 2019 година

До 17,00 часа на тази дата класираните деца се записват.

 

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ПРИЕМ

Дата

Дейности по приема

1

26 юни 2019 година

До 17,00 часа на тази дата се обявяват свободните места след трето класиране

2

От 27 юни 2019 година

Децата, които не са записани в първи клас в училище, се записват на място в училищата, където има свободни места

 

ИНФОРМАЦИЯ 

за прием на ученици в I-ви клас за учебната  2019/2020 г. в СУ Райчо Каролев Габрово

 

КРИТЕРИИ (ОСНОВЕН И ДОПЪЛНИТЕЛНИ) ЗА ПРИЕМ В I-ви КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА  ГР. ГАБРОВО

ОСНОВЕН КРИТЕРИЙ
Близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на дететто
ТОЧКИ
1 Първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението, както и деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, независимо от постоянния/настоящия им адрес. 300
2 Втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението. 200
3 Трета група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението. 100
4 Четвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението. 0
ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ ТОЧКИ
1 Дете с трайни увреждания над 50%. 10
2 Дете с един или двама починали родители. 9
3 Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището. 8
4 Дете от семейство с повече от две деца. 7
5 Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащ район, граничен на прилежащия район на училището. 6


ЗАЯВЛЕНИЯ

  1. Заявление за записване в I-ви клас в СУ „Райчо Каролев” – Габрово за учебната 2019-2020 г. - изтегли .doc
  1. Заявление за целодневна организация на учебния процес в СУ „Райчо Каролев” – Габрово за учебната 2019-2020 г. - изтегли .doc
  1. Заявление за изучаване на Избираеми учебни часове в СУ „Райчо Каролев” – Габрово за учебната 2019-2020 г. - изтегли .doc

ЗАПОВЕД


1. Заповед за прием в I клас за учебната 2019/2020 година - изтегли.pdf
2. Становище на Обществен съвет - изтегли.pdf