• 05.jpg
  • 07.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 01.jpg

Контакти

Адрес: гр. Габрово
ул. "Любен Каравелов" 48
Телефон: 066 807 087
E-mail: info-700114@edu.mon.bg

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО XII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

 

¹

Учебен предмет

Клас

Наименование на учебника

Автор

Издателство

I клас

1

Български език и литература, ООП

1

Буквар

Пенка Димитрова

"Просвета Плюс" ЕООД

2

Български език и литература, ООП

1

Учебна тетрадка № 1 по писане

Пенка Димитрова

"Просвета Плюс" ЕООД

3

Български език и литература, ООП

1

Учебна тетрадка № 2 по писане

Пенка Димитрова

"Просвета Плюс" ЕООД

4

Български език и литература, ООП

1

Учебна тетрадка № 3 по писане

Пенка Димитрова

"Просвета Плюс" ЕООД

5

Български език и литература, ООП

1

Читанка

Пенка Димитрова

"Просвета Плюс" ЕООД

6

Български език и литература, ООП

1

Тетрадка към читанка

Пенка Димитрова

"Просвета Плюс" ЕООД

7

Математика, ЗП

1

Математика

Г. Витанов и др.

ИК „Анубис” ООД

8

Математика, ООП

1

Тетрадка № 1 по математика

Г. Витанов и др.

ИК „Анубис” ООД

9

Математика, ООП

1

Тетрадка № 2 по математика

Г. Витанов и др.

ИК „Анубис” ООД

10

Математика, ООП

1

Тетрадка № 3 по математика

Г. Витанов и др.

ИК „Анубис” ООД

11

Родинознание, ООП

1

Родинознание

Л. Найденова

"Просвета Плюс" ЕООД

12

Родинознание, ООП

1

Тетрадка по родинознание

Л. Найденова

"Просвета Плюс" ЕООД

13

Музика, ООП

1

Музика

Ел. Вълчинова

„Булвест 2000” ООД

14

Изобразително изкуство, ООП

1

Изобразително изкуство

Б. Дамянов и колектив

ИК „Анубис” ООД

15

Технологии и предприемачество, ООП

1

Технологии и предприемачество

Н. Цанев

„Булвест 2000” ООД

16

Технологии и предприемачество, ООП

1

Албум с комплект материали

Н. Цанев

„Булвест 2000” ООД

II клас

1

Български език и литература, ООП

2

Български език

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

2

Български език и литература, ООП

2

Учебна тетрадка № 1 по бълг. език

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

3

Български език и литература, ООП

2

Учебна тетрадка № 2 по бълг. език

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

4

Български език и литература, ООП

2

Учебна тетрадка № 3 по бълг. език

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

5

Български език и литература, ООП

2

Читанка

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

6

Български език и литература, ООП

2

Тетрадка по четене

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

7

Английски език, ООП

2

Английски език – “Longman English for Bulgaria”

Шарлот Ковил

Пиерсън едюкейшън - Лонгман

8

Английски език, ООП

2

Учебна тетрадка по английски език

Шарлот Ковил

Пиерсън едюкейшън - Лонгман

9

Математика, ООП

2

Математика

М. Богданова и др.

„Булвест 2000” ООД

10

Математика, ООП

2

Тетрадка № 1 по математика

М. Богданова и др.

„Булвест 2000” ООД

11

Математика, ООП

2

Тетрадка № 2 по математика

М. Богданова и др.

„Булвест 2000” ООД

12

Околен свят, ООП

2

Околен свят

И. Мирчева

„Анубис”

13

Околен свят, ООП

2

Тетрадка по околен свят

И. Мирчева

„Анубис”

14

Музика, ООП

2

Музика

Е. Вълчинова - Чендова

„Булвест 2000” ООД

15

Изобразително изкуство, ООП

2

Изобразително изкуство

В. Радева и колектив

„Бит и техника” ООД

16

Технологии и предприемачество, ООП

2

Технологии и предприемачество

Н. Цанев и колектив

„Булвест 2000” ООД

17

Технологии и предприемачество, ООП

2

Албум с комплект материали

Н. Цанев и колектив

„Булвест 2000” ООД

III клас

1

Български език и литература, ООП

3

Български език

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

2

Български език и литература, ООП

3

Учебна тетрадка № 1 по бълг. език

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

3

Български език и литература, ООП

3

Учебна тетрадка № 2 по бълг. език

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

4

Български език и литература, ООП

3

Учебна тетрадка № 3 по бълг. език

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

5

Български език и литература, ООП

3

Читанка

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

6

Български език и литература, ООП

3

Тетрадка по четене

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

7

Английски език, ООП

3

Английски език – “Hello”

Ем. Колева, Елка Ставрева

"Просвета - София" АД

8

Английски език, ООП

3

Учебна тетрадка “Hello”

Ем. Колева, Елка Ставрева

"Просвета - София" АД

9

Математика, ООП

3

Математика

М. Богданова и колектив

„Булвест 2000” ООД

10

Математика, ООП

3

Тетрадка № 1 по математика

М. Богданова и колектив

„Булвест 2000” ООД

11

Математика, ООП

3

Тетрадка № 2 по математика

М. Богданова и колектив

„Булвест 2000” ООД

12

Компютърно моделиране, ООП

3

Компютърно моделиране

Р. Папанчева и колектив

"Изкуства"

13

Човекът и природата, ООП

3

Човекът и природата

М. Максимов,                     Д. Миленкова

„Булвест 2000” ООД

14

Човекът и природата, ООП

3

Учебна тетрадка

М. Максимов,                     Д. Миленкова

„Булвест 2000” ООД

15

Човекът и обществото, ООП

3

Човекът и обществото

Р. Пенин, Г. Якимов

„Булвест 2000” ООД

16

Човекът и обществото, ООП

3

Учебна тетрадка

Р. Пенин, Г. Якимов

„Булвест 2000” ООД

17

Музика, ЗП

3

Музика

Е. Вълчинова - Чендова и колектив

„Булвест 2000” ООД

18

Изобразително изкуство,ООП

3

Изобразително изкуство

Б. Дамянов и колектив

ИК „Анубис” ООД

19

Технологии и предприемачество

3

Технологии и предприемачество

Т. Николова и колектив

„Бит и техника” ООД

20

Технологии и предприемачество

3

Албум с комплект материали

Т. Николова и колектив

„Бит и техника” ООД

IV клас

1

Български език и литература, ЗП

4

Български език

Р. Танкова и колектив

„Просвета – София” АД

2

Български език и литература, ЗП

4

Тетрадка № 1 по бълг. език

Р. Танкова и колектив

„Просвета – София” АД

3

Български език и литература, ЗП

4

Тетрадка № 2 по бълг. език

Р. Танкова и колектив

„Просвета – София” АД

4

Български език и литература, ЗП

4

Читанка

Р. Танкова,           В.Самуилов

„Просвета – София” АД

5

Български език и литература, ЗП

4

Тетрадка към читанката

Р. Танкова и колектив

„Просвета – София” АД

6

Английски език, ЗП

4

Английски език – “Blue skies for Bulgaria”

Р. Холт

Пиерсън едюкейшън - Лонгман

7

Английски език, ЗП

4

Учебна тетрадка “Blue skies for Bulgaria”

Р. Холт

Пиерсън едюкейшън - Лонгман

8

Математика, ЗП

4

Математика

М. Богданова и колектив

„Булвест 2000” ООД

9

Математика, ЗП

4

Тетрадка по математика – част 1

М. Богданова и колектив

„Булвест 2000” ООД

10

Математика, ЗП

4

Тетрадка по математика – част2

М. Богданова и колектив

„Булвест 2000” ООД

11

Човекът и природата, ЗП

4

Човекът и природата

М. Максимов,                     А. Епитропова

„Булвест 2000” ООД

12

Човекът и природата, ЗП

4

Учебна тетрадка

М. Максимов,                     А. Епитропова

„Булвест 2000” ООД

13

Човекът и обществото, ЗП

4

Човекът и обществото

С. Стоянова,                     Л. Манева

„Просвета – София” АД

14

Човекът и обществото, ЗП

4

Учебна тетрадка

С. Стоянова,                     Л. Манева

„Просвета – София” АД

15

Музика, ЗП

4

Музика

Г. Гайтанджиев и колектив

„Булвест 2000” ООД

16

Изобразително изкуство, ЗП

4

Изобразително изкуство

Др. Немцов и колектив

„Булвест 2000” ООД

17

Домашен бит и техника, ЗП

4

Домашен бит и техника

Т. Николова и колектив

„Бит и техника” ООД

18

Домашен бит и техника, ЗП

4

Албум ДБТ

Т. Николова и колектив

„Бит и техника” ООД

V клас

1

Български език, ООП

5

Български език

Т. Ангелова, Г. Дачева

"Просвета Плюс" ЕООД

2

Български език, ООП

5

Тетрадка № 1 по бълг. език

Т. Ангелова, Г. Дачева

"Просвета Плюс" ЕООД

3

Български език,  ООП

5

Тетрадка № 2 по бълг. език

Т. Ангелова, Г. Дачева

"Просвета Плюс" ЕООД

4

Литература,  ООП

5

Литература

В. Михайлова и колектив

"Просвета Плюс" ЕООД

5

Английски език,  ООП

5

Английски език – „Blaze for Bulgaria”

Вирджиния Евънс – Дж. Дули

„Юнивърс”, Express Publishing

6

Английски език,  ООП

5

Учебна тетрадка - „Blaze for Bulgaria”

Вирджиния Евънс – Дж. Дули

„Юнивърс”, Express Publishing

7

Математика,  ООП

5

Математика

T. Витанов и колектив

ИК „Анубис” ООД

8

Математика,  ООП

5

Тетрадка № 1 по математика

T. Витанов и колектив

ИК „Анубис” ООД

9

Математика,  ООП

5

Тетрадка № 2 по математика

T. Витанов и колектив

ИК „Анубис” ООД

10

Информационни технологии,  ООП

5

Информационни технологии

А. Аврамова и колектив

Архимед 2 ЕООД

11

История и цивилизации,  ООП

5

История и цивилизации

Т. Леков и колектив

„Просвета – София” АД

12

География и икономика,  ООП

5

География и икономика

Р. Пенин, В. Стоянова

„Булвест 2000” ООД

13

География и икономика,  ООП

5

Учебна тетрадка

Р. Пенин, В. Стоянова

„Булвест 2000” ООД

14

География и икономика,  ООП

5

 Атлас

 

„Атласи” или "Домино"

15

Човекът и природата,  ООП

5

Човекът и природата

М. Максимов и колектив

„Булвест 2000” ООД

16

Човекът и природата,  ООП

5

Учебна тетрадка

М. Максимов и колектив

„Булвест 2000” ООД

17

Музика,  ООП

5

Музика

П. Минчева и колектив

"Просвета Плюс" ЕООД

18

Изобразително изкуство,  ООП

5

Изобразително изкуство

O. Занков и колектив

ИК „Анубис” ООД

19

Технологии и предприемачество,  ООП

5

Технологии и предприемачество

Т. Николова и колектив

„Бит и техника” ООД

20

Технологии и предприемачество,  ООП

5

Албум с комплект материали

Т. Николова и колектив

„Бит и техника” ООД

VI клас

1

Български език,  ООП

6

Български език

Т. Ангелова

„Просвета Плюс” ЕООД

2

Български език,  ООП

6

Учебна тетрадка  по бълг. език

Т. Ангелова

„Просвета Плюс” ЕООД

3

Литература,  ООП

6

Литература

В. Михайлова

„Просвета Плюс” ЕООД

4

Английски език, ООП

6

Английски език – “BLAZE FOR BULGARIA”

Вирджиния Евънс – Дж. Дули

„Юнивърс”, Express Publishing

5

Английски език,  ООП

6

Учебна тетрадка ““BLAZE FOR BULGARIA”

Вирджиния Евънс – Дж. Дули

„Юнивърс” Express Publishing

6

Математика, ООП

6

Математика

T. Витанов и колектив

ИК „Анубис” ООД

7

Математика, ООП

6

Учебна тетрадка №1

T. Витанов и колектив

ИК „Анубис” ООД

8

Математика, ООП

6

Учебна тетрадка №2

T. Витанов и колектив

ИК „Анубис” ООД

9

Информационни технологии,  ООП

6

Информационни технологии

И.Иванов и колектив

„Нова звезда -2000” ЕООД

10

История и цивилизации,  ООП

6

История и цивилизации

Пламен Павлов и колектив

„Просвета – София” АД

11

История и цивилизации,  ООП

6

Учебна тетрадка

Мария Босева

„Просвета – София” АД

12

География и икономика,  ООП

6

География и икономика

Р. Пенин, М. Султанова

„Булвест 2000” ООД

13

География и икономика,  ООП

6

Учебна тетрадка

Р. Пенин, М. Султанова

„Булвест 2000” ООД

14

География и икономика,  ООП

6

Атлас

 

„Атласи” или "Домино"

15

Човекът и природата, ООП

6

Човекът и природата

М. Максимов и колектив

„Булвест 2000” ООД

16

Човекът и природата, ООП

6

Учебна тетрадка

М. Максимов и колектив

„Булвест 2000” ООД

17

Музика,  ООП

6

Музика

Вяра Сотирова и колектив

„Просвета София” АД

18

Изобразително изкуство,  ООП

6

Изобразително изкуство

Петър Цанев и колектив

„Просвета София” АД

19

Технологии и предприемачество, ООП

6

Технологии и предприемачество

Т. Николова и колектив

„Бит и техника” ООД

20

Технологии и предприемачество, ООП

6

Албум с комплект материали

Т. Николова и колектив

„Бит и техника” ООД

VII клас

1

Български език, ООП

7

Български език

Татяна Ангелова

„Просвета Плюс” ООД

2

Литература, ООП

7

Литература

Весела Михайлова

„Просвета Плюс” ООД

3

Английски език, ООП

7

Английски език – “BLAZE”

 Дж. Дули

„Юнивърс”, Express Publishing

4

Английски език, ООП

7

Учебна тетрадка “ BLAZE”

Дж. Дули

„Юнивърс”, Express Publishing

5

Математика, ООП

7

Математика

T. Витанов и колектив

ИК „Анубис” ООД

6

Математика, ООП

7

Тетрадка № 1 по математика

T. Витанов и колектив

ИК „Анубис” ООД

7

Математика, ООП

7

Тетрадка № 2 по математика

T. Витанов и колектив

ИК „Анубис” ООД

8

Информационни технологии, ООП

7

ИТ- учебна тетрадка

И.Иванов и колектив

„Нова звезда -2000” ЕООД

9

История и цивилизации, ООП

7

История и цивилизации

Райна Гаврилова и колектив

„Просвета – 1945” АД

10

Биология и здравно образование, ООП

7

Биология и здравно образование

Владимир Овчаров и колектив

„Булвест 2000” ООД

11

Биология и здравно образование, ООП

7

Учебна тетрадка

Владимир Овчаров и колектив

„Булвест 2000” ООД

12

Физика и астрономия, ООП

7

Физика и астрономия

Максим Максимов и колектив

„Булвест 2000” ООД

13

Химия и опазване на околната среда, ООП

7

Химия и опазване на околната среда

Стефан Цанковски и колектив

ИК „Анубис” ООД

14

Химия и опазване на околната среда, ООП

7

Химия и опазване на околната среда

Стефан Цанковски и колектив

ИК „Анубис” ООД

15

География и икономика, ООП

7

География и икономика

Р. Пенин

„Булвест 2000” ООД

16

География и икономика, ООП

7

Учебна тетрадка

Р. Пенин

„Булвест 2000” ООД

17

География и икономика, ООП

7

Атлас

 

„Атласи” или "Домино"

18

Музика, ЗП

7

Музика

В. Сотирова и колектив

„Просвета – 1945” АД

19

Изобразително изкуство, ООП

7

Изобразително изкуство

О. Занков и колектив

ИК „Анубис” ООД

20

Технологии и предприемачество, ООП

7

Технологии

С. Плачков и колектив

„Анубис -Булвест” ООД

21

Технологии и предприемачество, ООП

7

Албум с комплект материали

С. Плачков и колектив

„Анубис -Булвест” ООД

IX клас

1

Български език, ООП

9

Български език

В. Михайлова и колектив

„Просвета – 1945” АД

2

Литература, ООП

9

Литература

Албена Хранова

„Просвета – 1945” АД

3

Английски език, ООП, І ЧЕ

9

LEGACY for Bulgaria

Дж. Дули

„Юнивърс”, Express Publishing

4

Руски език, ООП, ІІ ЧЕ

9

Руски език „Привет А1”

Антония Радкова

„Просвета – 1945” АД

5

Математика, ООП

9

Математика

Г. Паскалев

„Архимед"

6

Информационни технологии, ООП

9

учебно помагало по Информационни технологии за 9. клас "Информационни технологии", учебна тетрадка

Ив. Първанов, Людмил Бонев

„Домино”

7

История и цивилизации, ООП

9

История и цивилизации

Михаил Груев и колектив

„Просвета – София” АД

8

География и икономика, ООП

9

География и икономика

Р. Пенин и колектив

„Булвест 2000” ООД

9

Философия, ООП

9

Философия

Евелина Варджийска

„Просвета-София”  АД

10

Биология и здравно образование, ООП

9

Биология и здравно образование

Владимир Овчаров и колектив

„Булвест 2000” ООД

11

Физика и астрономия, ООП

9

Физика и астрономия

М. Максимов,                  

"Булвест 2000" ООД

12

Химия и опазване на околната среда, ООП

9

Химия и опазване на околната среда

 Л.Боянова

„Просвета Плюс” ООД

13

Технологии и предприемачество, ООП

9

Технологии и предприемачество

С. Плачков и колектив

„Анубис -Булвест” ООД

14

Музика, ООП

9

Музика

Милка Толедова и колектив

„Изкуства”

15

Изобразително изкуство, ООП

9

Изобразително изкуство

Марияна Мойнова и колектив

„Просвета Плюс” ООД

XII клас

1

Български език, ЗП

12

Български език

Т. Ангелова и колектив

„Просвета-София”АД

2

Литература, ЗП

12

Литература

В. Стефанов, Ал. Панов

ИК „Анубис” ООД

3

Английски език, ЗП

12

Upstream for Bulgaria level B1+

V.Evans, Jenny Dooley

Експрес пъблишинг

4

Математика, ЗП

12

Математика

Ч. Лозанов и колектив

ИК „Анубис” ООД

5

Свят и личност

12

Свят и личност

М. Грекова и колектив

„Просвета-София”АД

6

Биология и здравно образование, ПП

12

Биология и здравно образование

Г. Марков и колектив

„Просвета-София”АД

7

Изобразително изкуство, ПП

12

Изобразително изкуство

Др. Немцов и колектив

„Булвест 2000” ООД

 

FaLang translation system by Faboba