• 05.jpg
  • 01.jpg
  • 03.jpg
  • 02.jpg
  • 04.jpg

Контакти

Адрес: гр. Габрово
ул. "Любен Каравелов" 48
Телефон: 066 807 087 
Факс: 066 808 461
E-mail: sou_rkarolev@mail.bg

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО XII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

 

¹

Учебен предмет

Клас

Наименование на учебника

Автор

Издателство

I клас

1

Български език и литература, ООП

1

Буквар

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

2

Български език и литература, ООП

1

Учебна тетрадка № 1 по писане

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

3

Български език и литература, ООП

1

Учебна тетрадка № 2 по писане

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

4

Български език и литература, ООП

1

Учебна тетрадка № 3 по писане

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

5

Български език и литература, ООП

1

Читанка

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

6

Български език и литература, ООП

1

Тетрадка към читанка

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

7

Математика, ЗП

1

Математика

Т. Витанов и др.

ИК „Анубис” ООД

8

Математика, ООП

1

Тетрадка № 1 по математика

Т. Витанов и др.

ИК „Анубис” ООД

9

Математика, ООП

1

Тетрадка № 2 по математика

Т. Витанов и др.

ИК „Анубис” ООД

10

Математика, ООП

1

Тетрадка № 3 по математика

Т. Витанов и др.

ИК „Анубис” ООД

11

Околен свят, ООП

1

Околен свят

В. Петрова

„Булвест 2000” ООД

12

Околен свят, ООП

1

Тетрадка по околен свят

В. Петрова

„Булвест 2000” ООД

13

Музика, ООП

1

Музика

Е. Вълчинова

„Булвест 2000” ООД

14

Изобразително изкуство, ООП

1

Изобразително изкуство

Б. Дамянов и колектив

ИК „Анубис” ООД

15

Технологии и предприемачество, ООП

1

Технологии и предприемачество

Н. Цанев

„Булвест 2000” ООД

16

Технологии и предприемачество, ООП

1

Албум с комплект материали

Н. Цанев

„Булвест 2000” ООД

II клас

1

Български език и литература, ООП

2

Български език

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

2

Български език и литература, ООП

2

Учебна тетрадка № 1 по бълг. език

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

3

Български език и литература, ООП

2

Учебна тетрадка № 2 по бълг. език

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

4

Български език и литература, ООП

2

Учебна тетрадка № 3 по бълг. език

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

5

Български език и литература, ООП

2

Читанка

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

6

Български език и литература, ООП

2

Тетрадка по четене

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

7

Английски език, ООП

2

Английски език – “Longman English for Bulgaria”

Шарлот Ковил

Пиерсън едюкейшън - Лонгман

8

Английски език, ООП

2

Учебна тетрадка по английски език

Шарлот Ковил

Пиерсън едюкейшън - Лонгман

9

Математика, ООП

2

Математика

М. Богданова и др.

„Булвест 2000” ООД

10

Математика, ООП

2

Тетрадка № 1 по математика

М. Богданова и др.

„Булвест 2000” ООД

11

Математика, ООП

2

Тетрадка № 2 по математика

М. Богданова и др.

„Булвест 2000” ООД

12

Околен свят, ООП

2

Околен свят

И. Мирчева

„Анубис”

13

Околен свят, ООП

2

Тетрадка по околен свят

И. Мирчева

„Анубис”

14

Музика, ООП

2

Музика

Е. Вълчинова - Чендова

„Булвест 2000” ООД

15

Изобразително изкуство, ООП

2

Изобразително изкуство

В. Радева и колектив

„Бит и техника” ООД

16

Технологии и предприемачество, ООП

2

Технологии и предприемачество

Н. Цанев и колектив

„Булвест 2000” ООД

17

Технологии и предприемачество, ООП

2

Албум с комплект материали

Н. Цанев и колектив

„Булвест 2000” ООД

III клас

1

Български език и литература, ООП

3

Български език

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

2

Български език и литература, ООП

3

Учебна тетрадка № 1 по бълг. език

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

3

Български език и литература, ООП

3

Учебна тетрадка № 2 по бълг. език

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

4

Български език и литература, ООП

3

Учебна тетрадка № 3 по бълг. език

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

5

Български език и литература, ООП

3

Читанка

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

6

Български език и литература, ООП

3

Тетрадка по четене

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

7

Английски език, ООП

3

Английски език – “Hello”

Ем. Колева, Елка Ставрева

"Просвета - София" АД

8

Английски език, ООП

3

Учебна тетрадка “Hello”

Ем. Колева, Елка Ставрева

"Просвета - София" АД

9

Математика, ООП

3

Математика

М. Богданова и колектив

„Булвест 2000” ООД

10

Математика, ООП

3

Тетрадка № 1 по математика

М. Богданова и колектив

„Булвест 2000” ООД

11

Математика, ООП

3

Тетрадка № 2 по математика

М. Богданова и колектив

„Булвест 2000” ООД

12

Компютърно моделиране, ООП

3

Компютърно моделиране

Р. Папанчева и колектив

"Изкуства"

13

Човекът и природата, ООП

3

Човекът и природата

М. Максимов,                     Д. Миленкова

„Булвест 2000” ООД

14

Човекът и природата, ООП

3

Учебна тетрадка

М. Максимов,                     Д. Миленкова

„Булвест 2000” ООД

15

Човекът и обществото, ООП

3

Човекът и обществото

Р. Пенин, Г. Якимов

„Булвест 2000” ООД

16

Човекът и обществото, ООП

3

Учебна тетрадка

Р. Пенин, Г. Якимов

„Булвест 2000” ООД

17

Музика, ЗП

3

Музика

Е. Вълчинова - Чендова и колектив

„Булвест 2000” ООД

18

Изобразително изкуство,ООП

3

Изобразително изкуство

Б. Дамянов и колектив

ИК „Анубис” ООД

19

Технологии и предприемачество

3

Технологии и предприемачество

Т. Николова и колектив

„Бит и техника” ООД

20

Технологии и предприемачество

3

Албум с комплект материали

Т. Николова и колектив

„Бит и техника” ООД

IV клас

1

Български език и литература, ЗП

4

Български език

Р. Танкова и колектив

„Просвета – София” АД

2

Български език и литература, ЗП

4

Тетрадка № 1 по бълг. език

Р. Танкова и колектив

„Просвета – София” АД

3

Български език и литература, ЗП

4

Тетрадка № 2 по бълг. език

Р. Танкова и колектив

„Просвета – София” АД

4

Български език и литература, ЗП

4

Читанка

Р. Танкова,           В.Самуилов

„Просвета – София” АД

5

Български език и литература, ЗП

4

Тетрадка към читанката

Р. Танкова и колектив

„Просвета – София” АД

6

Английски език, ЗП

4

Английски език – “Blue skies for Bulgaria”

Р. Холт

Пиерсън едюкейшън - Лонгман

7

Английски език, ЗП

4

Учебна тетрадка “Blue skies for Bulgaria”

Р. Холт

Пиерсън едюкейшън - Лонгман

8

Математика, ЗП

4

Математика

М. Богданова и колектив

„Булвест 2000” ООД

9

Математика, ЗП

4

Тетрадка по математика – част 1

М. Богданова и колектив

„Булвест 2000” ООД

10

Математика, ЗП

4

Тетрадка по математика – част2

М. Богданова и колектив

„Булвест 2000” ООД

11

Човекът и природата, ЗП

4

Човекът и природата

М. Максимов,                     А. Епитропова

„Булвест 2000” ООД

12

Човекът и природата, ЗП

4

Учебна тетрадка

М. Максимов,                     А. Епитропова

„Булвест 2000” ООД

13

Човекът и обществото, ЗП

4

Човекът и обществото

С. Стоянова,                     Л. Манева

„Просвета – София” АД

14

Човекът и обществото, ЗП

4

Учебна тетрадка

С. Стоянова,                     Л. Манева

„Просвета – София” АД

15

Музика, ЗП

4

Музика

Г. Гайтанджиев и колектив

„Булвест 2000” ООД

16

Изобразително изкуство, ЗП

4

Изобразително изкуство

Др. Немцов и колектив

„Булвест 2000” ООД

17

Домашен бит и техника, ЗП

4

Домашен бит и техника

Т. Николова и колектив

„Бит и техника” ООД

18

Домашен бит и техника, ЗП

4

Албум ДБТ

Т. Николова и колектив

„Бит и техника” ООД

V клас

1

Български език, ООП

5

Български език

Т. Ангелова, Г. Дачева

"Просвета Плюс" ЕООД

2

Български език, ООП

5

Тетрадка № 1 по бълг. език

Т. Ангелова, Г. Дачева

"Просвета Плюс" ЕООД

3

Български език,  ООП

5

Тетрадка № 2 по бълг. език

Т. Ангелова, Г. Дачева

"Просвета Плюс" ЕООД

4

Литература,  ООП

5

Литература

В. Михайлова и колектив

"Просвета Плюс" ЕООД

5

Английски език,  ООП

5

Английски език – „Blaze for Bulgaria”

Вирджиния Евънс – Дж. Дули

„Юнивърс”, Express Publishing

6

Английски език,  ООП

5

Учебна тетрадка - „Blaze for Bulgaria”

Вирджиния Евънс – Дж. Дули

„Юнивърс”, Express Publishing

7

Математика,  ООП

5

Математика

T. Витанов и колектив

ИК „Анубис” ООД

8

Математика,  ООП

5

Тетрадка № 1 по математика

T. Витанов и колектив

ИК „Анубис” ООД

9

Математика,  ООП

5

Тетрадка № 2 по математика

T. Витанов и колектив

ИК „Анубис” ООД

10

Информационни технологии,  ООП

5

Информационни технологии

А. Аврамова и колектив

Архимед 2 ЕООД

11

История и цивилизации,  ООП

5

История и цивилизации

Т. Леков и колектив

„Просвета – София” АД

12

География и икономика,  ООП

5

География и икономика

Р. Пенин, В. Стоянова

„Булвест 2000” ООД

13

География и икономика,  ООП

5

Учебна тетрадка

Р. Пенин, В. Стоянова

„Булвест 2000” ООД

14

География и икономика,  ООП

5

 Атлас

 

„Атласи” или "Домино"

15

Човекът и природата,  ООП

5

Човекът и природата

М. Максимов и колектив

„Булвест 2000” ООД

16

Човекът и природата,  ООП

5

Учебна тетрадка

М. Максимов и колектив

„Булвест 2000” ООД

17

Музика,  ООП

5

Музика

П. Минчева и колектив

"Просвета Плюс" ЕООД

18

Изобразително изкуство,  ООП

5

Изобразително изкуство

O. Занков и колектив

ИК „Анубис” ООД

19

Технологии и предприемачество,  ООП

5

Технологии и предприемачество

Т. Николова и колектив

„Бит и техника” ООД

20

Технологии и предприемачество,  ООП

5

Албум с комплект материали

Т. Николова и колектив

„Бит и техника” ООД

VI клас

1

Български език,  ООП

6

Български език

Т. Ангелова

„Просвета Плюс” ЕООД

2

Български език,  ООП

6

Учебна тетрадка  по бълг. език

Т. Ангелова

„Просвета Плюс” ЕООД

3

Литература,  ООП

6

Литература

В. Михайлова

„Просвета Плюс” ЕООД

4

Английски език, ООП

6

Английски език – “BLAZE FOR BULGARIA”

Вирджиния Евънс – Дж. Дули

„Юнивърс”, Express Publishing

5

Английски език,  ООП

6

Учебна тетрадка ““BLAZE FOR BULGARIA”

Вирджиния Евънс – Дж. Дули

„Юнивърс” Express Publishing

6

Математика, ООП

6

Математика

T. Витанов и колектив

ИК „Анубис” ООД

7

Математика, ООП

6

Учебна тетрадка №1

T. Витанов и колектив

ИК „Анубис” ООД

8

Математика, ООП

6

Учебна тетрадка №2

T. Витанов и колектив

ИК „Анубис” ООД

9

Информационни технологии,  ООП

6

Информационни технологии

И.Иванов и колектив

„Нова звезда -2000” ЕООД

10

История и цивилизации,  ООП

6

История и цивилизации

Пламен Павлов и колектив

„Просвета – София” АД

11

История и цивилизации,  ООП

6

Учебна тетрадка

Мария Босева

„Просвета – София” АД

12

География и икономика,  ООП

6

География и икономика

Р. Пенин, М. Султанова

„Булвест 2000” ООД

13

География и икономика,  ООП

6

Учебна тетрадка

Р. Пенин, М. Султанова

„Булвест 2000” ООД

14

География и икономика,  ООП

6

Атлас

 

„Атласи” или "Домино"

15

Човекът и природата, ООП

6

Човекът и природата

М. Максимов и колектив

„Булвест 2000” ООД

16

Човекът и природата, ООП

6

Учебна тетрадка

М. Максимов и колектив

„Булвест 2000” ООД

17

Музика,  ООП

6

Музика

Вяра Сотирова и колектив

„Просвета София” АД

18

Изобразително изкуство,  ООП

6

Изобразително изкуство

Петър Цанев и колектив

„Просвета София” АД

19

Технологии и предприемачество, ООП

6

Технологии и предприемачество

Т. Николова и колектив

„Бит и техника” ООД

20

Технологии и предприемачество, ООП

6

Албум с комплект материали

Т. Николова и колектив

„Бит и техника” ООД

VII клас

1

Български език, ООП

7

Български език

Татяна Ангелова

„Просвета Плюс” ООД

2

Литература, ООП

7

Литература

Весела Михайлова

„Просвета Плюс” ООД

3

Английски език, ООП

7

Английски език – “BLAZE”

 Дж. Дули

„Юнивърс”, Express Publishing

4

Английски език, ООП

7

Учебна тетрадка “ BLAZE”

Дж. Дули

„Юнивърс”, Express Publishing

5

Математика, ООП

7

Математика

T. Витанов и колектив

ИК „Анубис” ООД

6

Математика, ООП

7

Тетрадка № 1 по математика

T. Витанов и колектив

ИК „Анубис” ООД

7

Математика, ООП

7

Тетрадка № 2 по математика

T. Витанов и колектив

ИК „Анубис” ООД

8

Информационни технологии, ООП

7

ИТ- учебна тетрадка

И.Иванов и колектив

„Нова звезда -2000” ЕООД

9

История и цивилизации, ООП

7

История и цивилизации

Райна Гаврилова и колектив

„Просвета – 1945” АД

10

Биология и здравно образование, ООП

7

Биология и здравно образование

Владимир Овчаров и колектив

„Булвест 2000” ООД

11

Биология и здравно образование, ООП

7

Учебна тетрадка

Владимир Овчаров и колектив

„Булвест 2000” ООД

12

Физика и астрономия, ООП

7

Физика и астрономия

Максим Максимов и колектив

„Булвест 2000” ООД

13

Химия и опазване на околната среда, ООП

7

Химия и опазване на околната среда

Стефан Цанковски и колектив

ИК „Анубис” ООД

14

Химия и опазване на околната среда, ООП

7

Химия и опазване на околната среда

Стефан Цанковски и колектив

ИК „Анубис” ООД

15

География и икономика, ООП

7

География и икономика

Р. Пенин

„Булвест 2000” ООД

16

География и икономика, ООП

7

Учебна тетрадка

Р. Пенин

„Булвест 2000” ООД

17

География и икономика, ООП

7

Атлас

 

„Атласи” или "Домино"

18

Музика, ЗП

7

Музика

В. Сотирова и колектив

„Просвета – 1945” АД

19

Изобразително изкуство, ООП

7

Изобразително изкуство

О. Занков и колектив

ИК „Анубис” ООД

20

Технологии и предприемачество, ООП

7

Технологии

С. Плачков и колектив

„Анубис -Булвест” ООД

21

Технологии и предприемачество, ООП

7

Албум с комплект материали

С. Плачков и колектив

„Анубис -Булвест” ООД

VIII клас

1

Български език и литература, ООП

8.

 Български език

В. Михайлова

„Просвета София” АД

2

Български език и литература, ООП

8.

 Литература

Кирил Топалов

„Просвета Плюс” ООД

3

Английски език, ООП

8

Английски език – “LEGACY FOR BILGARIA”

Джeни Дули

„Юнивърс”, Express Publishing

4

Математика, ООП

8.

 Математика

Т. Витанов и колектив

ИК „Анубис” ООД

5

Информационни технологии, ООП

8.

 Информационни технологии

Иван Първанов и колектив

„Домино” ЕООД

6

История и цивилизации, ООП

8.

Учебно помагало по История и цивилизации за 8. клас „История и цивилизации за 8. клас”, ръководство за учебна практика

Борислав Гаврилов

„Просвета София” АД

7

География и икономика, ООП

8.

География и икономика

Р. Пенин, В. Стоянова

„БУЛВЕСТ 2000” ООД

География и икономика, ООП

8.

Контурни карти и атлас

 

"Атласи"

8

Философия, ООП

8

Философия

Евелина Варджийска

„Просвета София” АД

9

Биология и здравно образование, ООП

8.

Биология и здравно образование

Огнян Димитров и колектив

„БУЛВЕСТ 2000” ООД

10

Физика и астрономия, ООП

8.

Физика и астрономия

М. Максимов

„БУЛВЕСТ 2000” ООД

11

Химия и опазване на околната среда, ООП

8.

Химия и опазване на околната среда

Л. Боянова

“Просвета Плюс” АД

12

Технологии и предприемачество, ООП

8

Технологии и предприемачество

В. Неделчева, А. Паскалев

„Просвета София” АД,

13

Музика, ООП

8.

Музика

Милка Толедова

„Изкуства” ЕООД

14

Изобразително изкуство, ООП

8

Изобразително изкуство

Марияна Мойнова

“Просвета Плюс” АД

IX клас

1

Български език, ООП

9

Български език

В. Михайлова и колектив

„Просвета – 1945” АД

2

Литература, ООП

9

Литература

Албена Хранова

„Просвета – 1945” АД

3

Английски език, ООП, І ЧЕ

9

LEGACY for Bulgaria

Дж. Дули

„Юнивърс”, Express Publishing

4

Руски език, ООП, ІІ ЧЕ

9

Руски език „Привет А1”

Антония Радкова

„Просвета – 1945” АД

5

Математика, ООП

9

Математика

Г. Паскалев

„Архимед"

6

Информационни технологии, ООП

9

учебно помагало по Информационни технологии за 9. клас "Информационни технологии", учебна тетрадка

Ив. Първанов, Людмил Бонев

„Домино”

7

История и цивилизации, ООП

9

История и цивилизации

Михаил Груев и колектив

„Просвета – София” АД

8

География и икономика, ООП

9

География и икономика

Р. Пенин и колектив

„Булвест 2000” ООД

9

Философия, ООП

9

Философия

Евелина Варджийска

„Просвета-София”  АД

10

Биология и здравно образование, ООП

9

Биология и здравно образование

Владимир Овчаров и колектив

„Булвест 2000” ООД

11

Физика и астрономия, ООП

9

Физика и астрономия

М. Максимов,                  

"Булвест 2000" ООД

12

Химия и опазване на околната среда, ООП

9

Химия и опазване на околната среда

 Л.Боянова

„Просвета Плюс” ООД

13

Технологии и предприемачество, ООП

9

Технологии и предприемачество

С. Плачков и колектив

„Анубис -Булвест” ООД

14

Музика, ООП

9

Музика

Милка Толедова и колектив

„Изкуства”

15

Изобразително изкуство, ООП

9

Изобразително изкуство

Марияна Мойнова и колектив

„Просвета Плюс” ООД

X клас

1

Български език, ЗП

10

Български език

Т. Ангелова и колектив

„Просвета-София”АД

2

Литература, ЗП

10

Литература

Ал. Шурбанов и колектив

„Просвета-София”АД

3

Английски език, ЗП, І ЧЕ

9-10.

Upstream for Bulgaria level A2+

Вирджиния Евънс – Дж. Дули

„Юнивърс”, Express Publishing

4

Руски език, ЗП, ІІ ЧЕ

10

"Контакт"

Е. Корчагина и колектив

„Просвета-София”АД

5

Математика, ЗП

10

Математика

Ч. Лозанов и колектив

ИК „Анубис” ООД

6

Информационни технологии, ЗП

10

"Информационни технологии", учебна тетрадка

Ив.Иванов

„Нова звезда 2000” ЕООД

7

История и цивилизация, ЗП

10

История и цивилизация

Хр. Мирчева,                Г. Николова

ИК „Анубис” ООД

8

История и цивилизация, ПП

10

История и цивилизация

Хр. Мирчева,                Г. Николова

ИК „Анубис” ООД

9

География и икономика, ЗП

10

География и икономика

Р. Пенин и колектив

„Булвест 2000” ООД

10

Етика и право, ЗП

10

Етика и право

И. Колев и колектив

ИК „Анубис” ООД

11

Биология и здравно образование, ЗП

10

Биология и здравно образование

М. Шишиньова и колектив

ИК „Анубис” ООД

12

Физика и астрономия, ЗП

10

Физика и астрономия

М. Максимов,                   Г. Христакудис

„Булвест 2000” ООД

13

Химия и опазване на околната среда, ЗП

10

Химия и опазване на околната среда

Г. Близнаков, Л.Боянова

ИК „Анубис” ООД

14

Изобразително изкуство, ПП

10

Изобразително изкуство

Др. Немцов и колектив

„Булвест 2000” ООД

XI клас

1

Български език, ЗП и ПП

11

Български език

Т. Ангелова и колектив

„Просвета-София”АД

2

Литература, ЗП и ПП

11

Литература

В. Стефанов, Ал. Панов

ИК„Анубис” ООД

3

Английски език, ЗП

11

Upstream for Bulgaria level B1+

V.Evans, Jenny Dooley

Експрес пъблишинг

4

Математика, ЗП

11

Математика

Ч. Лозанов и колектив

ИК „Анубис” ООД

5

История и цивилизация, ЗП

11

История и цивилизация

В. Гюзелев и колектив

„Просвета-София”АД

6

История и цивилизация, ПП

11

История и цивилизация

В. Гюзелев и колектив

„Просвета-София”АД

7

Философия, ЗП

11

Философия

И. Колев,                       Р. Пожарлиев

ИК „Анубис” ООД

8

Биология и здравно образование, ПП

11

Биология и здравно образование

Огнян Димитров и колектив

„Булвест 2000” ООД

9

География и икономика, ЗП

10

География и икономика – 2012 год.

Р. Пенин и колектив

„Булвест 2000” ООД

10

Физика и астрономия, ЗП

10

Физика и астрономия

М. Максимов,                     Г. Христакудис

„Булвест 2000” ООД

11

Изобразително изкуство, ПП

11

Изобразително изкуство

Др. Цанков и колектив

„Булвест 2000” ООД

XII клас

1

Български език, ЗП

12

Български език

Т. Ангелова и колектив

„Просвета-София”АД

2

Литература, ЗП

12

Литература

В. Стефанов, Ал. Панов

ИК „Анубис” ООД

3

Английски език, ЗП

12

Upstream for Bulgaria level B1+

V.Evans, Jenny Dooley

Експрес пъблишинг

4

Математика, ЗП

12

Математика

Ч. Лозанов и колектив

ИК „Анубис” ООД

5

Свят и личност

12

Свят и личност

М. Грекова и колектив

„Просвета-София”АД

6

Биология и здравно образование, ПП

12

Биология и здравно образование

Г. Марков и колектив

„Просвета-София”АД

7

Изобразително изкуство, ПП

12

Изобразително изкуство

Др. Немцов и колектив

„Булвест 2000” ООД