• 05.jpg
  • 03.jpg
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 04.jpg

Контакти

Адрес: гр. Габрово
ул. "Любен Каравелов" 48
Телефон: 066 807 087 
Факс: 066 808 461
E-mail: sou_rkarolev@mail.bg

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

Учениците в дневна форма на обучение се обучават в 3 етапа – начален, прогимназиален и гимназиален. Броят на учениците в дневна форма на обучение е 638, разпределени в 28 паралелки. Броят на учениците в начален етап е 320, в прогимназиален е 230, в гимназиален е 88.

В началото на учебната година са сформирани 16 групи ЦДО – 13 групи – І - ІV клас и 3 групи – V-VІІ клас. За учениците, които са в групите за целодневна организация на обучение е предвиден безплатен обяд. За учениците в начален етап има безплатна закуска.

Средно училище „Райчо Каролев“ има паралелка профил „Физическо възпитание и спорт“ след VII клас. Приемът е реализиран съгласно утвърдения държавен план прием.

Училището предлага индивидуална форма на обучение. През учебната 2018-2019 година има 2 ученици, които се обучават в тази форма.

ИНФОРМАЦИЯ И ГРАФИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019г

ИНФОРМАЦИЯ
относно провеждане на редовни изпитни сесии за самостоятелна форма на обучение за учебната 2018-2019

  1. Първа редовна сесия – от01.2019 до 08.02.2019 г.
  2. Втора редовна сесия – от03.2019 до 29.03.2019 г.


1. ГРАФИК - КОНСУЛТАЦИИ за II срок на учебната 2018/2019 година - изтегли.pdf

2. График за провеждане на изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение за 5,8,9, 10, 11 и 12 клас за учебната 2018/2019 година - ВТОРА РЕДОВНА СЕСИЯ - изтегли.pdf