• 03.jpg
  • 02.jpg
  • 05.jpg
  • 04.jpg
  • 01.jpg

Контакти

Адрес: гр. Габрово
ул. "Любен Каравелов" 48
Телефон: 066 807 087 
Факс: 066 808 461
E-mail: sou_rkarolev@mail.bg

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

 

 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ СРОК

ЧЕТВЪРТИ  КЛАС

Ден

Час

ІV а

ІV б

ІV в

ІV г

ПОНЕДЕЛНИК

1

Английски език

Физ. възп. и спорт

Човекът и природата

Физическо възп. и спорт

2

Физическо възп. и спорт

Бълг. език и л-ра

Математика

Бълг. език и л-ра

3

Бълг. език и л-ра

Бълг. език и л-ра

Английски език

Бълг. език и л-ра

4

Математика

Математика

Бълг. език и л-ра

Математика

5

Бълг. език и л-ра

Човекът и природата

Домашен бит и техника

Човекът и обществото

6

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

ВТОРНИК

1

Човекът и природата

Математика

Човекът и обществото

Английски език

2

Физическо възп. и спорт

Английски език

Бълг. език и л-ра

Физическо възп. и спорт

3

Бълг. език и л-ра

Човекът и обществото

Физическо възп. и спорт

Бълг. език и л-ра

4

Бълг. език и л-ра

Изобразително изкуство

Математика

Математика

5

Математика

Изобразително изкуство

Бълг. език и л-ра

Бълг. език и л-ра

СРЯДА

1

Човекът и обществото

Физическо възп. и спорт

Бълг. език и л-ра

Математика

2

Математика

Бълг. език и л-ра

Бълг. език и л-ра

Бълг. език и л-ра

3

Бълг. език и л-ра

Математика

Математика

Човекът и природата

4

Английски език

Бълг. език и л-ра

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

5

Домашен бит и техника

Английски език

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

ЧЕТВЪРТЪК

1

Бълг. език и л-ра

Английски език

Математика

Бълг. език и л-ра

2

Математика

Бълг. език и л-ра

Бълг. език и л-ра

Английски език

3

Бълг. език и л-ра

Математика

Английски език

Бълг. език и л-ра

4

Изобразително изкуство

Бълг. език и л-ра

Физическо възп. и спорт

Математика

5

Изобразително изкуство

Музика

Бълг. език и л-ра

Домашен бит и техника

6

Физическо възп. и спорт- модул

Физическо възп. и спорт- модул

 

 

ПЕТЪК

1

Математика ЗИП

Бълг.език и л-ра ЗИП

Бълг.език и л-ра ЗИП

Математика ЗИП

2

Физическо възп. и спорт

Математика ЗИП

Математика ЗИП

Физическо възп. и спорт

3

Бълг.език и л-ра ЗИП

Физическо възп. и спорт

Музика

Английски език

4

Музика

Бълг. език и л-ра

Английски език

Бълг.език и л-ра ЗИП

5

Английски език

Домашен бит и техника

Физическо възп. и спорт

Музика

6

 

 

Физическо възп. и спорт- модул

Физическо възп. и спорт- модул