• 01.jpg
  • 04.jpg
  • 03.jpg
  • 05.jpg
  • 02.jpg

Контакти

Адрес: гр. Габрово
ул. "Любен Каравелов" 48
Телефон: 066 807 087
Факс: 066 808 461
E-mail: su.rkarolev@gmail.com

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

     На 28 и 29 юни се проведе мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации в училищата по НП "Иновации в действие" в СУ "Райчо Каролев" – гр. Габрово, съвместно с НУ "Климент Охридски" - гр. Пловдив, СУ "Иван Вазов" - гр. Поморие и ОУ "Христо Ботев" - с. Крумово. Гост на обучението беше и старши експерт по образованието в начален етап г-жа Рена Илиева. Тема на работната среща между училищата беше "Иновативни методи в обучението на ученици от начален етап". Гостите се запознаха с историята и материалната база на СУ "Райчо Каролев". Наблюдаваха и взеха участие в иновативен урок в II клас на тема „Създаване на цикли“. Прилагане на метода "Визуално програмиране" в учебния процес.
     
      Целите на иновацията са:

  • да се формира критично мислене и увереност в себе си като фактори за успешно учене през целия живот;
  • повишаване на мотивацията и на удовлетворението от ученето;
  • прилагане на изследователски подходи  в обучението;
  • провокиране на креативност;
  • превръщане на учебния процес в творчески;
  • интензивно използване на електронни ресурси.

     За да се постигнат тези цели, се въведе предмет “Визуално програмиране” в 1. и 2. клас. В тези часове се използваха иновативни методи  за преподаване на основи на визуалното програмиране с интерактивна и адаптираща се обучителна система.

     Чрез въвеждането на предмета „Визуално програмиране“ се провокираха вродените у всяко дете любознателност и желание за вписване в обществото. Повиши се интересът на учениците и родителите към учебния процес. Учениците подобриха своите дигитални компетентности, което е от жизненоважно значение за всеки съвременен човек.

 

FaLang translation system by Faboba