• 05.jpg
 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 04.jpg
 • 03.jpg

Контакти

Адрес: гр. Габрово
ул. "Любен Каравелов" 48
Телефон: 066 807 087
E-mail: info-700114@edu.mon.bg

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

Новини 31.05.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-12 клас
Обучение в ОРЕС -
% отсъстващи учители 0.00%
осигурени заместници -
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 6.46%
бр. карантинирани паралелки 0Новини 20.05.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 6-12 клас
Обучение в ОРЕС клас
% отсъстващи учители 1.88%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 5.54%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 18.05.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 6-12 клас
Обучение в ОРЕС клас
% отсъстващи учители няма
осигурени заместници -
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 5.33%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 15.05.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-6, 9-12 клас
Обучение в ОРЕС 7 клас
% отсъстващи учители няма
осигурени заместници -
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 7.00%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 14.05.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-6, 9-12 клас
Обучение в ОРЕС 7 клас
% отсъстващи учители няма
осигурени заместници -
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 7.00%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 13.05.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-6, 9-12 клас
Обучение в ОРЕС 7 клас
% отсъстващи учители 1.88%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 5.72%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 12.05.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-6, 9-12 клас
Обучение в ОРЕС 7 клас
% отсъстващи учители няма
осигурени заместници -
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 6.75%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 11.05.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-6, 9-12 клас
Обучение в ОРЕС 7 клас
% отсъстващи учители няма
осигурени заместници -
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 3.60%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 10.05.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-6, 9-12 клас
Обучение в ОРЕС 7 клас
% отсъстващи учители няма
осигурени заместници -
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 5.08%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 29.04.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 5, 9-12 клас
Обучение в ОРЕС 6 и 7 клас
% отсъстващи учители 3.77%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 8.67%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 28.04.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 5, 9-12 клас
Обучение в ОРЕС 6 и 7 клас
% отсъстващи учители 3.77%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 8.16%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 27.04.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 5, 9-12 клас
Обучение в ОРЕС 6 и 7 клас
% отсъстващи учители 1.88%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 7.40%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 26.04.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 5, 9-12 клас
Обучение в ОРЕС 6 и 7 клас
% отсъстващи учители 1.88%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 6.63%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 23.04.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 7-12 клас
Обучение в ОРЕС 5 и 6 клас
% отсъстващи учители 1.88%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 8.23%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 22.04.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 7-12 клас
Обучение в ОРЕС 5 и 6 клас
% отсъстващи учители 1.88%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 6.42%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 21.04.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 7-12 клас
Обучение в ОРЕС 5 и 6 клас
% отсъстващи учители 3.77%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 8.48%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 20.04.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 7-12 клас
Обучение в ОРЕС 5 и 6 клас
% отсъстващи учители 1.88%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 8.48%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 19.04.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 7-12 клас
Обучение в ОРЕС 5 и 6 клас
% отсъстващи учители 1.88%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 8.48%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 16.04.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 7-12 клас
Обучение в ОРЕС 5 и 6 клас
% отсъстващи учители 3.77%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 7.45%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 15.04.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 7-12 клас
Обучение в ОРЕС 5 и 6 клас
% отсъстващи учители 5.66%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 6.43%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 14.04.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 7-12 клас
Обучение в ОРЕС 5 и 6 клас
% отсъстващи учители 5.66%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 6.43%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 13.04.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 7-12 клас
Обучение в ОРЕС 5 и 6 клас
% отсъстващи учители 3.77%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 3.85%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 12.04.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 7-12 клас
Обучение в ОРЕС 5 и 6 клас
% отсъстващи учители 3.77%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 3.85%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 18.03.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 12 клас
Обучение в ОРЕС 5-11 клас
% отсъстващи учители 3.77%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 5.70%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 17.03.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 12 клас
Обучение в ОРЕС 5-11 клас
% отсъстващи учители 3.77%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 6.84%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 16.03.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 6, 9-12 клас
Обучение в ОРЕС 5 и 7 клас
% отсъстващи учители 3.77%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 8.02%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 15.03.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 6, 9-12 клас
Обучение в ОРЕС 5 и 7 клас
% отсъстващи учители 3.77%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 7.77%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 12.03.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 6, 9-12 клас
Обучение в ОРЕС 5 и 7 клас
% отсъстващи учители 3.77%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 9.77%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 11.03.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 6, 9-12 клас
Обучение в ОРЕС 5 и 7 клас
% отсъстващи учители 3.77%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 9.27%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 10.03.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 6, 9-12 клас
Обучение в ОРЕС 5 и 7 клас
% отсъстващи учители 1.88%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 8.77%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 09.03.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 6, 9-12 клас
Обучение в ОРЕС 5 и 7 клас
% отсъстващи учители 1.88%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 6.77%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 05.03.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 6, 9-12 клас
Обучение в ОРЕС 5 и 7 клас
% отсъстващи учители 5.66%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 6.26%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 04.03.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 6, 9-12 клас
Обучение в ОРЕС 5 и 7 клас
% отсъстващи учители 5.66%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 5.26%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 02.03.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 5, 9-12 клас
Обучение в ОРЕС 6 и 7 клас
% отсъстващи учители 1.88%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 5.36%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 01.03.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 5, 9-12 клас
Обучение в ОРЕС 6 и 7 клас
% отсъстващи учители 1.88%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 5.36%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 26.02.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 5, 9-12 клас
Обучение в ОРЕС 6 и 7 клас
% отсъстващи учители 0.00%
осигурени заместници -
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 9.69%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 25.02.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 5, 9-12 клас
Обучение в ОРЕС 6 и 7 клас
% отсъстващи учители 0.00%
осигурени заместници -
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 7.91%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 24.02.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 5, 9-12 клас
Обучение в ОРЕС 6 и 7 клас
% отсъстващи учители 0.00%
осигурени заместници -
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 7.91%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 23.02.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 5, 9-12 клас
Обучение в ОРЕС 6 и 7 клас
% отсъстващи учители 1.88%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 6.38%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 22.02.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 5, 9-12 клас
Обучение в ОРЕС 6 и 7 клас
% отсъстващи учители 1.88%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 6.88%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 19.02.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 5, 9-12 клас
Обучение в ОРЕС 6 и 7 клас
% отсъстващи учители 0.00%
осигурени заместници -
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 12.50%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 18.02.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 5, 9-12 клас
Обучение в ОРЕС 6 и 7 клас
% отсъстващи учители 0.00%
осигурени заместници -
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 13.77%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 17.02.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 7-12 клас
Обучение в ОРЕС 5 и 6 клас
% отсъстващи учители 1.88%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 11.00%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 16.02.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 7-12 клас
Обучение в ОРЕС 5 и 6 клас
% отсъстващи учители 3.77%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 12.27%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 12.02.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 7 и 12 клас
Обучение в ОРЕС 5,6 и 9-11 клас
% отсъстващи учители 3.77%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 11.83%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 11.02.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 7 и 12 клас
Обучение в ОРЕС 5,6 и 9-11 клас
% отсъстващи учители 3.77%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 10.68%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 10.02.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 7 и 12 клас
Обучение в ОРЕС 5,6 и 9-11 клас
% отсъстващи учители 3.77%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 10.68%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 09.02.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 7 и 12 клас
Обучение в ОРЕС 5,6 и 9-11 клас
% отсъстващи учители 3.77%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 10.08%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 08.02.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 7 и 12 клас
Обучение в ОРЕС 5,6 и 9-11 клас
% отсъстващи учители 3.77%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 9.02%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 05.02.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 7 и 12 клас
Обучение в ОРЕС 5,6 и 9-11 клас
% отсъстващи учители 1.90%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 8.60%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 04.02.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4, 7 и 12 клас
Обучение в ОРЕС 5,6 и 9-11 клас
% отсъстващи учители 0.00%
осигурени заместници -
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 5.93%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 02.02.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4 клас
Обучение в ОРЕС 5-12 клас
% отсъстващи учители 0.00%
осигурени заместници -
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 7.38%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 01.02.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4 клас
Обучение в ОРЕС 5-12 клас
% отсъстващи учители 0.00%
осигурени заместници -
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 5.74%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 29.01.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4 клас
Обучение в ОРЕС 5-12 клас
% отсъстващи учители 1.88%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 7.78%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 28.01.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4 клас
Обучение в ОРЕС 5-12 клас
% отсъстващи учители 0.00%
осигурени заместници -
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 6.97%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 27.01.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4 клас
Обучение в ОРЕС 5-12 клас
% отсъстващи учители 1.90%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 8.20%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 26.01.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4 клас
Обучение в ОРЕС 5-12 клас
% отсъстващи учители 0.00%
осигурени заместници -
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 5.73%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 25.01.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4 клас
Обучение в ОРЕС 5-12 клас
% отсъстващи учители 0.00%
осигурени заместници -
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 6.15%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 22.01.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4 клас
Обучение в ОРЕС 5-12 клас
% отсъстващи учители 1.90%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 7.37%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 21.01.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4 клас
Обучение в ОРЕС 5-12 клас
% отсъстващи учители 3.77%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 5.73%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 20.01.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4 клас
Обучение в ОРЕС 5-12 клас
% отсъстващи учители 0.00%
осигурени заместници -
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 5.32%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 19.01.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4 клас
Обучение в ОРЕС 5-12 клас
% отсъстващи учители 3.80%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 5.73%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 18.01.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4 клас
Обучение в ОРЕС 5-12 клас
% отсъстващи учители 3.80%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 6.14%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 15.01.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4 клас
Обучение в ОРЕС 5-12 клас
% отсъстващи учители 3.80%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 6.14%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 14.01.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4 клас
Обучение в ОРЕС 5-12 клас
% отсъстващи учители 3.80%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 3.28%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 13.01.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4 клас
Обучение в ОРЕС 5-12 клас
% отсъстващи учители 3.80%
осигурени заместници да
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 4.92%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 12.01.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4 клас
Обучение в ОРЕС 5-12 клас
% отсъстващи учители 0.00%
осигурени заместници -
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 2.87%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 11.01.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4 клас
Обучение в ОРЕС 5-12 клас
% отсъстващи учители 0.00%
осигурени заместници -
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 2.87%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 07.01.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4 клас
Обучение в ОРЕС 5-12 клас
% отсъстващи учители 0.00%
осигурени заместници -
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 7.80%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 06.01.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4 клас
Обучение в ОРЕС 5-12 клас
% отсъстващи учители 0.00%
осигурени заместници -
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 8.20%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 05.01.2021 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-4 клас
Обучение в ОРЕС 5-12 клас
% отсъстващи учители 0.00%
осигурени заместници -
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 4.91%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 27.11.2020 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-12 клас
Обучение в ОРЕС 3a, 6в, 9а, 11а
% отсъстващи учители 5.66%
осигурени заместници ДА
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 10.6%
бр. карантинирани паралелки 1


Новини 26.11.2020 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-12 клас
Обучение в ОРЕС 3a, 6в, 9а, 11а
% отсъстващи учители 7.54%
осигурени заместници ДА
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 11.57%
бр. карантинирани паралелки 1


Новини 25.11.2020 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-12 клас
Обучение в ОРЕС 3a, 6в, 9а, 11а
% отсъстващи учители 7.54%
осигурени заместници ДА
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 9.94%
бр. карантинирани паралелки 1


Новини 24.11.2020 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-12 клас
Обучение в ОРЕС 3a, 6в, 9а, 11а
% отсъстващи учители 7.54%
осигурени заместници ДА
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 8.13%
бр. карантинирани паралелки 1


Новини 23.11.2020 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-12 клас
Обучение в ОРЕС 3a, 6в, 9а, 11а
% отсъстващи учители 9.43%
осигурени заместници ДА
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 7.95%
бр. карантинирани паралелки 1


Новини 20.11.2020 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-12 клас
Обучение в ОРЕС
% отсъстващи учители 11.3%
осигурени заместници ДА
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 14.46%
бр. карантинирани паралелки 1


Новини 19.11.2020 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"
Присъствено обучение 1-12 клас
Обучение в ОРЕС
% отсъстващи учители 9.43%
осигурени заместници ДА
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 13.92%
бр. карантинирани паралелки 1


Новини 18.11.2020 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"

Присъствено обучение 1-12 клас
Обучение в ОРЕС
% отсъстващи учители 9.43%
осигурени заместници ДА
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 11.39%
бр. карантинирани паралелки 1


Новини 17.11.2020 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"

Присъствено обучение 1-12 клас
Обучение в ОРЕС
% отсъстващи учители 9.43%
осигурени заместници ДА
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 11.03%
бр. карантинирани паралелки 1


Новини 16.11.2020 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"

Присъствено обучение 1-12 клас
Обучение в ОРЕС -
% отсъстващи учители 9.43%
осигурени заместници ДА
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 10.48%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 13.11.2020 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"

Присъствено обучение 1-7 клас
Обучение в ОРЕС 9-12 клас
% отсъстващи учители 11.30%
осигурени заместници ДА
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 12.55%
бр. карантинирани паралелки 0


Новини 12.11.2020 г.

СПРАВКА НА КАРАНТИНИРАНИ И ОНЛАЙН ОБУЧАВАЩИ СЕ УЧЕНИЦИ В СУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ"

Присъствено обучение 1-7 клас
Обучение в ОРЕС 9-12 клас
% отсъстващи учители 7.5%
осигурени заместници ДА
% отсъстващи ученици /без карантинирани паралелки 11.48%
бр. карантинирани паралелки 0

Новини 15.06.2020 г.

В края на учебната година екипът на СУ "Райчо Каролев" направи анкетно проучване сред родителите за впечатленията им от организирането и провеждането на обучението в електронна среда. С благодарност за споделените оценки, мнения, препоръки представяме някои от тях.

 1. Уважаеми педагози! Бих желала да ви поздравя за успешното провеждане на дистанционната форма на обучение. Радвам се, че успях да наблюдавам (от части) работата ви с децата и изказвам своята благодарност към всеки един от вас. Тази форма на обучение ни въведе в един, до сега "капсулован" свят - този на класната стая. Възхищавам се от начина ви на преподаване и се гордея, че точно вие сте учители на сина ми. Имате моята подкрепа. Дерзайте! Все пак общуването е процес, при който при тази форма на обучение е непълноценна. Общуването е жест, мимика, емоция, социални контакти - къде положителни, къде отрицателни 😀. Надявам се, срещите ни, от тук нататък, да са реални, а не виртуални! Бъдете здрави! Благодаря ви!
 2. Моите лични впечатления, са че учителите на СУ "Райчо Каролев", вложиха цялото си сърце и душа да се справят със създалото се предизвикателство. Ръководството реагира бързо и за много малко време, "влязохме в час" всички с новата платформа. Цялото ни семейство благодарим, за това, че всички Вие, осъзнавате, че Учителят не е просто професия, той е звание, необходимост, нужда и надежда за добро и плододайно бъдеще. Благодарим Ви!
 3. Доволни сме от начина, по който беше организирано електронното обучение в СУ “Райчо Каролев“, предвид кратките срокове, в които се обяви извънредното положение. Децата ни свикнаха с обучението и от виртуалната родителска среща разбраха, че не може да се хитрува.
 4. Да, смятам, че екипът на училището проведе образцово дистанционно обучение, отлично организирано и контролирано. Този подход ще създаде традиции в един формат, който по всяка вероятност ще се ползва и ще развива възможностите си и в бъдеще.
 5. Да, мисля че директорът и учителите се справиха доста бързо и адекватно с организацията и започването на работата в необичайната обстановка, а учениците се отнасяха съвестно и отговорно към учебните занятия и поставените задачи.
 6. Учителите при СУ ''Райчо Каролев'' бързо и адекватно се включиха и успяха да провеждат учебните занятия макар и виртуално. Всеки един от тях даде много от себе си и се фокусираха върху взаимодействието си с учениците!
 7. Всички учители направиха всичко възможно за да протичат заниманията гладко и децата да не губят учебен материал, което е изключително важно за тях. Благодаря на всички учители!!!
 8. Доволни сме. Направено беше всичко възможно в тези условия. На децата им беше интересно, не бяха претоварвани. Преподаването не беше прехвърлено върху родителите.
 9. Поздравявам екипа на СУ "Райчо Каролев" за отличната организация на процеса. Благодаря ви, че помогнахте на децата ни да справят с това предизвикателство.
 10. Провеждането на учебните занятия беше систематизирано и добре организирано, което допринесе за качествено обучение на децата в новата за тях ситуация.
 11. Да, доволна съм. Благодарение на професионализма на преподавателите си, децата получиха необходимите знания и завършиха успешно учебната година.
 12. Организацията беше отлична. Единствената ми препоръка е учениците да ползват камери, за да има и визуален контакт с тях.
 13. Впечатлена съм от строгата организация и от отличните резултати, които даде Вашето дистанционно обучение.
 14. Да. Доволна съм, че учебните часове се провеждаха под контрола на учителите! Адмирации за тях!
 15. Повече от доволни! Учителите се справиха блестящо, имайки предвид новостите в ежедневието им!
 16. Доволна съм. Благодаря много на всички преподаватели за усилията, които положиха.
 17. Екипа на СУ "Райчо Каролев" се справя успешно в обучението в електронна среда.
 18. Да, доволни сме! Учителите бяха изключително отдадени и търпеливи. Благодарим!
 19. Да доволни сме, усилията на преподавателите са много големи и успешни!
 20. Много съм доволен! Изключително професионално отношение! Благодаря!
 21. Доволен съм от усилията на екипа и изобщо на училището като цяло .
 22. Доволна съм! Благодарности на целия екип на СУ " Райчо Каролев" !
 23. Да, положени бяха неимоверни усилия от страна на учителите!
 24. Доволна съм, но предпочитам живото присъствие в клас.
 25. Нямам забележки към проведеното електронно обучение.

Новини 03.04.2020 г.

Електронно обучение на учениците продължава. Интересно образователно занимание в помощ на всички. Училището предоставя образователни ресурси - упражнения, задачи, видео клипове, уроци, консултации, снимки, тестови упражнения, занимателни игри и домашни работи. Продължават дейностите по проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден".  Проведе се виртуален празник на буквите пред родителите на учениците от 1б клас, един нестандартен начин да се престави наученото. Обучаваме се, консултираме, получаваме обратна връзка от разстояние по време на обявеното извънредно положение в страната. Учениците се справят успешно, за което ги поздравяваме. Благодарим и на родителите за тяхната ангажираност. Пазете вашето здраве и на близките си.

Новини 20.03.2020 г.

Електронно обучение на учениците продължава. Ученици, учители и родители учат заедно електронно. Интересно образователно занимание в помощ на всички. Училището предоставя образователни ресурси - упражнения, задачи, видео клипове, уроци, консултации, снимки, тестови упражнения, занимателни игри и домашни работи. Учениците и родителите са с активирани акаунти. Обучаваме се, консултираме, получаваме обратна връзка от разстояние по време на обявеното извънредно положение в страната. Учениците се справят успешно, за което ги поздравяваме. Благодарим и на родителите за тяхната ангажираност. Пазете вашето здраве и на близките си.

Новини 19.03.2020 г.

Уважаеми ученици, родители и учители, чрез Microsoft Teams в СУ "Райчо Каролев" се осъществява обучение от разстояние по време на обявеното извънредно положение в страната. Платформата е интегрирана към потребителите в edu.mon.bg, като ученическите акаунти са свързани с учителските автоматично. На всички ученици и учители ще се създадат и присъединят екипите АВТОМАТИЧНО.
За повече информация може да се насочите към https://edubg2020.wixsite.com/edubg.


Новини 18.03.2020 г.

Електронно обучение на учениците. Следва се учебната програма. Ученици, учители и родители учат заедно електронно. Интересно образователно занимание в помощ на всички. Училището предоставя образователни ресурси - упражнения, задачи, видео клипове, уроци, консултации, снимки, тестови упражнения, занимателни игри и домашни работи. Учениците и родителите активират акаунти, създадени в домейна на МОН за платформата Office 365. Обучаваме се от разстояние по време на обявеното извънредно положение в страната. Учениците се справят успешно, за което ги поздравяваме. Благодарим и на родителите за тяхната ангажираност. Пазете вашето здраве и на близките си.

Новини 17.03.2020 г.

Електронно обучение на учениците. Следва се учебната програма. Ученици, учители и родители учат заедно електронно. Интересно образователно занимание в помощ на всички. Училището предоставя образователни ресурси - упражнения, задачи, видео клипове, уроци, консултации, снимки, тестови упражнения, занимателни игри и домашни работи. Всички ученици и учители получиха акаунти, създадени в домейна на МОН за платформата Office 365. Обучаваме се от разстояние по време на обявеното извънредно положение в страната. Учениците се справят успешно, за което ги поздравяваме. Благодарим и на родителите за тяхната ангажираност. Пазете вашето здраве и на близките си.

Новини 16.03.2020 г.


АКТИВИРАНЕ НА АКАУНТ ЗА OFFICE 365 И ДОСТЪП ДО ПЛАТФОРМАТА MICROSOFT TEAMS ОТ УЧЕНИЦИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ
1. Отворете сайта portal.office.com
2. Въведете Вашето потребителско име от вида Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и щракнете "Напред".
3. Въведете паролата и щракнете "Влизане".
Паролата, която Ви е предоставена от училището, е временна. При първо влизане ще трябва да я смените с Ваша парола.
Новата парола, която ще въведете, трябва да бъде най-малко 8 символа на латиница и да съдържа комбинация от малки, големи букви и цифри.
4. Въведете текущата парола, която Ви е предоставена, а след това два пъти въведете новата парола и щракнете "Влизане".
5. Също така трябва да въведете алтернативен е-мейл и мобилен телефон за допълнителна сигурност и за възстановяване на забравена парола.
Запомнете тази парола и не я предоставяйте на никого. Използвайте Вашия акаунт и паролата си да достъпвате облачните услуги на Майкрософт, вкл. виртуалната класна стая - Teams. Връзките учител-ученик ще бъдат прибавени автоматично към Вашия профил.
За работа с платформа Microsoft Teams, моля вижте допълнителните инструкции, видеа и помощни материали на адрес https://edu.mon.bg/. Сайтът е достъпен единствено след вход през индивидуалните профили.

Създаден е помощен център за училищата с няколко нива на поддръжка. При възникнали въпроси, моля свържете се с Help Desk на телефон: 0876 126 118. Всички случаи ще бъдат приети и съответно препратени към подходящите технически и експертни лица за допълнително съдействие.

Новини 16.03.2020 г.


Днес денят започна с електронно обучение на учениците. Следва се учебната програма. Ученици, учители и родители учат заедно електронно. Интересно образователно занимание в помощ на всички. Училището предоставя образователни ресурси - упражнения, задачи, видео клипове, уроци, консултации, снимки, тестови упражнения, занимателни игри и домашни работи. Учениците се справят успешно, за което ги поздравяваме. Благодарим и на родителите за тяхната ангажираност.

Новини 15.03.2020 г.

Екипът на СУ "Райчо Каролев" съобщава, че от 16.03.2020 г. (понеделник) започва електронно обучение чрез Социалните мрежи, Електронен дневник и Office 365.
Всички ученици от 08:00 часа на този ден и така на всеки следващ, да следват своята учебна програма.
Очаквайте учебни материали, упражнения, образователни ресурси и измерване степента на овладяването им.
Приканваме родителите да се ангажират с електронното обучение.
За да бъдете добре информирани, използвайте сайта на СУ "Райчо Каролев" www.raichokarolev.com.
Прекарвайте времето си с полезно образователно съдържание.
Спазвайте хигиенните изисквания. Бъдете отговорни за себе си и всички около вас.
FaLang translation system by Faboba