• 05.jpg
  • 01.jpg
  • 04.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

Контакти

Адрес: гр. Габрово
ул. "Любен Каравелов" 48
Телефон: 066 807 087
E-mail: info-700114@edu.mon.bg

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО


ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ И ЗНАНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СУ „РАЙЧО КАРОЛЕВ“ ”


От учебната 2019/2020г. училището е със статут на иновативно. Въведен е нов учебен предмет “Визуално програмиране”. В обхвата на нововъведнието са включени 48 ученици, 2 паралелки от 1 клас, участващи в проекта 4 последователни години. Учениците изучават новия предмет по 1 час/седмично. Дисциплината използва един час от Факултативната избираема подготовка, от учебния план, раздел “В”.
Мисията на нашето училище е с педагогически такт, индивидуален подход и съвременни обучителни средства да обучим мотивирани, активни и знаещи ученици. Желаем да изградим самочувствие и увереност, и да ги подготвим за съвременния динамичен и технологичен свят.
Чрез въвеждането на предмета „Визуално програмиране“ ще провокираме вродените у всяко дете любознателност и желание за вписване в обществото. Очакваме да повишим интереса на учениците и родителите към учебния процес. Учениците ще подобрят своите дигитални компетентности, което е от жизненоважно значение за всеки съвременен младеж.


                                                              
FaLang translation system by Faboba