• 03.jpg
  • 02.jpg
  • 04.jpg
  • 01.jpg
  • 05.jpg

Контакти

Адрес: гр. Габрово
ул. "Любен Каравелов" 48
Телефон: 066 807 087 
Факс: 066 808 461
E-mail: sou_rkarolev@mail.bg

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ СРОК

ПЪРВИ  КЛАС

 

Ден

Час

Іа

Іб

Ів

ПОНЕДЕЛНИК

1

Български език и литература

Околен свят

Околен свят

2

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

3

Математика ИУЧ

Математика

Математика

4

Околен свят

Технологии  и предприемачество

Музика

5

Физическо възпит.  и спорт

Музика

Спортни дейности

ВТОРНИК

1

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

2

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

3

Математика

Математика

Математика

4

Музика

Физическо възпит. и спорт

Технологии  и предприемачество

5

Физическо възпит. и спорт

Спортни дейности

Час на класа

СРЯДА

1

Български език и литература ИУЧ

Български език и литература

Български език и литература

2

Български език и литература ИУЧ

Български език и литература

Български език и литература

3

Математика

Математика

Математика

4

Музика

Музика

Физическо възпит.  и спорт

5

Спортни дейности

Час на класа

Музика

ЧЕТВЪРТЪК

1

Български език и литература

Математика

Математика

2

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

3

Математика

Български език и литература

Български език и литература

4

Технологии  и предприемачество

Изобр. изкуство

Изобр. изкуство

5

Час на класа

Изобр. изкуство

Изобр. изкуство

ПЕТЪК

1

Бълг.ез.и л-ра

Бълг.език и л-ра ИУЧ

Математика ИУЧ

2

Математика

Бълг.език и л-ра ИУЧ

Бълг.език и л-ра ИУЧ

3

Изобр. изкуство

Математика ИУЧ

Бълг.език и л-ра ИУЧ

4

Изобр. изкуство

Физическо възпит.  и спорт

Физическо възпит.  и спорт

5

 

 

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ СРОК

ВТОРИ КЛАС

 

Ден

Час

ІIа

ІIб

ІIв

ІІг

ПОНЕДЕЛНИК

1

Бълг.ез.и литература

Бълг.ез.и литература

Английски език

Бълг.ез.и литература

2

Бълг.ез.и литература

Математика

Математика

Бълг.ез.и литература

3

Математика

Бълг.ез.и литература

Физ.възп. и спорт

Математика

4

Музика

Физ.възп. и спорт

Бълг.ез.и литература

Музика

5

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

ВТОРНИК

1

Околен свят

Околен свят

Английски език

Физ.възп. и спорт

2

Бълг.ез.и литература

Бълг.ез.и литература

Бълг.ез.и литература

Математика

3

Бълг.ез.и литература

Бълг.ез.и литература

Математика

Бълг.ез.и литература

4

Изобр. изкуство

Изобр. изкуство

Музика

Бълг.ез.и литература

5

Изобр. изкуство

Изобр. изкуство

Бълг.ез.и литература

Музика

СРЯДА

1

Английски език

Математика

Бълг.ез.и литература

Физ.възп. и спорт

2

Физ.възп. и спорт

Английски език

Бълг.ез.и литература

Бълг.ез.и литература

3

Бълг.ез.и литература

Бълг.ез.и литература

Физ.възп. и спорт

Математика

4

Бълг.ез.и литература

Бълг.ез.и литература

Математика

Околен свят

5

Математика

Физ.възп. и спорт

Технлогии и предприемачество

Математика ИУЧ

ЧЕТВЪРТЪК

1

Математика

Английски език

Околен свят

Бълг.ез.и литература

2

Английски език

Математика

Бълг.ез.и литература

Бълг.ез.и литература

3

Бълг.ез.и литература

Бълг.ез.и литература

Бълг.ез.и литература

Изобр. изкуство

4

Музика

Музика

Изобр. изкуство

Изобр. изкуство

5

Спортни дейности

Спортни дейности

Изобр. изкуство

Английски език

ПЕТЪК

1

Физ.възп. и спорт

Бълг.ез.и л-ра ИУЧ

Музика

Английски език

2

Математика ИУЧ

Бълг.ез.и л-ра ИУЧ

Бълг.ез.и л-ра ИУЧ

Бълг.ез.и л-ра ИУЧ

3

Бълг.ез.и л-ра ИУЧ

Математика ИУЧ

Бълг.ез.и л-ра ИУЧ

Бълг.ез.и л-ра ИУЧ

4

Бълг.ез.и л-ра ИУЧ

Технлогии и предприемачество

Математика ИУЧ

Технлогии и предприемачество

5

Технлогии и предприемачество

Музика

Спортни дейности

Спортни дейности

 

 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ СРОК

ТРЕТИ  КЛАС

 

Ден

Час

ІІІ а

ІІІ б

ІІІ в

ПОНЕДЕЛНИК

1

Бълг. език и л-ра

Човекът и природата

Бълг. език и л-ра

2

Бълг. език и л-ра

Английски език

Математика

3

Човекът и обществото

Бълг. език и л-ра

Човекът и обществото

4

Математика

Математика

Музика

5

Физическо възп. и спорт

Физическо възп. и спорт

Английски език

6

Спортни дейности

Час на класа

Час на класа

ВТОРНИК

1

Бълг. език и л-ра

Бълг. език и л-ра

Математика

2

Бълг. език и л-ра

Бълг. език и л-ра

Бълг. език и л-ра

3

Английски език

Математика

Човекът и обществото

4

Математика

Музика

Английски език

5

Технологии и предприемачество

Английски език

Физическо възп. и спорт

6

Музика

Спортни дейности

Бълг. език и л-ра

СРЯДА

1

Английски език

Музика

Бълг. език и л-ра

2

Математика

Английски език

Бълг. език и л-ра

3

Бълг. език и л-ра

Човекът и обществото

Английски език

4

Човекът и природата

Бълг. език и л-ра

Музика

5

Физическо възп. и спорт

Физическо възп. и спорт

Математика

6

Час на класа

Бълг. език и л-ра

Спортни дейности

ЧЕТВЪРТЪК

1

Човекът и обществото

Човекът и обществото

Физическо възп. и спорт

2

Бълг. език и л-ра

Математика

Бълг. език и л-ра

3

Бълг. език и л-ра

Бълг. език и л-ра

Бълг. език и л-ра

4

Музика

Бълг. език и л-ра

Човекът и природата

5

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

6

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

ПЕТЪК

1

Комп. моделиране

Математика ИУЧ

Физическо възп. и спорт

2

Английски език

Комп. моделиране

Бълг.език и л-ра ИУЧ

3

Физическо възп. и спорт

Бълг.език и л-ра ИУЧ

Комп. моделиране

4

Математика ИУЧ

Физическо възп. и спорт

Математика ИУЧ

5

Бълг.език и л-ра ИУЧ

Технологии и предприемачество

Технологии и предприемачество

6

 

 

 

 

 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ СРОК

ЧЕТВЪРТИ  КЛАС

Ден

Час

ІV а

ІV б

ІV в

ІV г

ПОНЕДЕЛНИК

1

Английски език

Физ. възп. и спорт

Човекът и природата

Физическо възп. и спорт

2

Физическо възп. и спорт

Бълг. език и л-ра

Математика

Бълг. език и л-ра

3

Бълг. език и л-ра

Бълг. език и л-ра

Английски език

Бълг. език и л-ра

4

Математика

Математика

Бълг. език и л-ра

Математика

5

Бълг. език и л-ра

Човекът и природата

Домашен бит и техника

Човекът и обществото

6

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

ВТОРНИК

1

Човекът и природата

Математика

Човекът и обществото

Английски език

2

Физическо възп. и спорт

Английски език

Бълг. език и л-ра

Физическо възп. и спорт

3

Бълг. език и л-ра

Човекът и обществото

Физическо възп. и спорт

Бълг. език и л-ра

4

Бълг. език и л-ра

Изобразително изкуство

Математика

Математика

5

Математика

Изобразително изкуство

Бълг. език и л-ра

Бълг. език и л-ра

СРЯДА

1

Човекът и обществото

Физическо възп. и спорт

Бълг. език и л-ра

Математика

2

Математика

Бълг. език и л-ра

Бълг. език и л-ра

Бълг. език и л-ра

3

Бълг. език и л-ра

Математика

Математика

Човекът и природата

4

Английски език

Бълг. език и л-ра

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

5

Домашен бит и техника

Английски език

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

ЧЕТВЪРТЪК

1

Бълг. език и л-ра

Английски език

Математика

Бълг. език и л-ра

2

Математика

Бълг. език и л-ра

Бълг. език и л-ра

Английски език

3

Бълг. език и л-ра

Математика

Английски език

Бълг. език и л-ра

4

Изобразително изкуство

Бълг. език и л-ра

Физическо възп. и спорт

Математика

5

Изобразително изкуство

Музика

Бълг. език и л-ра

Домашен бит и техника

6

Физическо възп. и спорт- модул

Физическо възп. и спорт- модул

 

 

ПЕТЪК

1

Математика ЗИП

Бълг.език и л-ра ЗИП

Бълг.език и л-ра ЗИП

Математика ЗИП

2

Физическо възп. и спорт

Математика ЗИП

Математика ЗИП

Физическо възп. и спорт

3

Бълг.език и л-ра ЗИП

Физическо възп. и спорт

Музика

Английски език

4

Музика

Бълг. език и л-ра

Английски език

Бълг.език и л-ра ЗИП

5

Английски език

Домашен бит и техника

Физическо възп. и спорт

Музика

6

 

 

Физическо възп. и спорт- модул

Физическо възп. и спорт- модул

 

 

 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ СРОК

ПЕТИ  КЛАС

 

Ден

Час

V A

V Б

V В

ПОНЕДЕЛНИК

1

Английски език-ООП

Физическо възпитание и спорт-ООП

Български език и литература - ООП

2

Информационни технологии-ООП

Математика-ООП

Технологии и предприемачество

3

Математика-ООП

Информационни технологии-ООП

Физическо възпитание и спорт-ООП

4

Технологии и предприемачество

Български език и литература - ООП

Информационни технологии-ООП

5

Български език и литература - ООП

Технологии и предприемачество

Математика-ООП

6

Физическо възпитание и спорт-ООП

Английски език-ООП

Английски език-ООП

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

ВТОРНИК

1

Български език и литература - ООП

Изобразително изкуство-ООП

Български език и литература - ООП

2

Човекът и природата-ООП

Изобразително изкуство-ООП

Математика-ООП

3

Математика-ООП

Български език и литература - ООП

Изобразително изкуство-ООП

4

Английски език-ООП

Човекът и природата-ООП

Изобразително изкуство-ООП

5

Изобразително изкуство-ООП

Математика-ООП

Английски език-ООП

6

Изобразително изкуство-ООП

Английски език-ООП

Човекът и природата-ООП

7

 

 

 

СРЯДА

1

Музика-ООП

Български език и литература - ООП

География и икономика-ООП

2

Математика-ООП

География и икономика-ООП

Музика-ООП

3

География и икономика-ООП

История и цивилизация-ООП

Български език и литература - ООП

4

История и цивилизация-ООП

Английски език-ООП

Английски език-ООП

5

Български език и литература - ООП

Музика-ООП

Математика-ООП

6

Английски език-ООП

Математика-ООП

История и цивилизация-ООП

7

 

 

 

ЧЕТВЪРТЪК

1

Български език и литература - ООП

Човекът и природата-ООП

Български език и литература - ООП

2

Български език и литература - ООП

Математика-ООП

Български език и литература - ООП

3

География и икономика-ООП

Български език и литература - ООП

Математика-ООП

4

Математика-ООП

Български език и литература - ООП

Физическо възпитание и спорт-ООП

5

Човекът и природата-ООП

Физическо възпитание и спорт-ООП

География и икономика-ООП

6

Физическо възпитание и спорт-ООП

География и икономика-ООП

Човекът и природата-ООП

7

 

 

 

ПЕТЪК

1

Английски език-ООП

Български език и литература-ИУЧ

Физическо възпитание и спорт-ООП

2

Български език и литература-ИУЧ

История и цивилизация-ООП

Математика-ИУЧ

3

Математика-ИУЧ

Английски език-ООП

История и цивилизация-ООП

4

Музика-ООП

Математика-ИУЧ

Български език и литература-ИУЧ

5

История и цивилизация-ООП

Физическо възпитание и спорт-ООП

Музика-ООП

6

Физическо възпитание и спорт-ООП

Музика-ООП

Английски език-ООП

7

 

 

 

 

 

 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ СРОК

ШЕСТИ  КЛАС

 

Ден

Час

VI A

VI Б

VI В

ПОНЕДЕЛНИК

1

История и цивилизация-ООП

Английски език-ООП

Математика-ООП

2

Български език и литература - ООП

История и цивилизация-ООП

Физическо възпитание и спорт-ООП

3

Човекът и природата-ООП

Български език и литература - ООП

Английски език-ООП

4

Физическо възпитание и спорт-ООП

Човекът и природата-ООП

Човекът и природата-ООП

5

Английски език-ООП

Физическо възпитание и спорт-ООП

История и цивилизация-ООП

6

Математика-ООП

Математика-ООП

Български език и литература - ООП

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

ВТОРНИК

1

Технологии и предприемачество

Математика-ООП

География и икономика-ООП

2

Технологии и предприемачество

Музика-ООП

Български език и литература - ООП

3

Музика-ООП

География и икономика-ООП

Технологии и предприемачество

4

География и икономика-ООП

Български език и литература - ООП

Технологии и предприемачество

5

Български език и литература - ООП

Технологии и предприемачество

Музика-ООП

6

Математика-ООП

Технологии и предприемачество

Математика-ИУЧ

7

 

 

 

СРЯДА

1

Изобразително изкуство-ООП

Български език и литература - ООП

Български език и литература - ООП

2

Изобразително изкуство-ООП

Информационни технологии-ООП

Физическо възпитание и спорт-ООП

3

Информационни технологии-ООП

Изобразително изкуство-ООП

Математика-ООП

4

Математика-ООП

Изобразително изкуство-ООП

Информационни технологии-ООП

5

Физическо възпитание и спорт-ООП

Математика-ООП

Изобразително изкуство-ООП

6

Български език и литература - ООП

Физическо възпитание и спорт-ООП

Изобразително изкуство-ООП

7

 

 

 

ЧЕТВЪРТЪК

1

Човекът и природата-ООП

Математика-ИУЧ

Математика-ООП

2

Английски език-ООП

Човекът и природата-ООП

Човекът и природата-ООП

3

Български език и литература - ООП

Музика-ООП

Български език и литература - ООП

4

Български език и литература - ООП

Английски език-ООП

Български език и литература - ООП

5

Музика-ООП

Български език и литература - ООП

Английски език-ООП

6

Математика-ООП

Български език и литература - ООП

Музика-ООП

7

 

 

 

ПЕТЪК

1

Български език и литература-ИУЧ

Математика-ООП

Английски език-ООП

2

Английски език-ООП

Български език и литература-ИУЧ

Физическо възпитание и спорт-ООП

3

Физическо възпитание и спорт-ООП

Английски език-ООП

История и цивилизация-ООП

4

История и цивилизация-ООП

Физическо възпитание и спорт-ООП

Български език и литература-ИУЧ

5

Математика-ИУЧ

Човекът и природата-ООП

Човекът и природата-ООП

6

Човекът и природата-ООП

История и цивилизация-ООП

Математика-ООП

7

 

 

 

 

 

 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ СРОК

СЕДМИ  КЛАС

 

Ден

Час

VII A

VII Б

VII В

ПОНЕДЕЛНИК

1

Химия и опазване на околната среда-ООП

Музика-ООП

Математика-ООП

2

География и икономика-ООП

История и цивилизация-ООП

Български език и литература - ООП

3

Музика-ООП

Български език и литература - ООП

Химия и опазване на околната среда-ООП

4

История и цивилизация-ООП

География и икономика-ООП

История и цивилизация-ООП

5

Български език и литература - ООП

Математика-ООП

География и икономика-ООП

6

Математика-ООП

Химия и опазване на околната среда-ООП

Музика-ООП

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

ВТОРНИК

1

Български език и литература - ООП

Математика-ООП

Физическо възпитание и спорт-ООП

2

Български език и литература - ООП

Физическо възпитание и спорт-ООП

Английски език-ООП

3

Физическо възпитание и спорт-ООП

Български език и литература - ООП

Математика-ООП

4

Математика-ООП

Български език и литература - ООП

Биология и здравно образование-ООП

5

Биология и здравно образование-ООП

Английски език-ООП

Български език и литература - ООП

6

Английски език-ООП

Биология и здравно образование-ООП

Български език и литература - ООП

7

 

 

 

СРЯДА

1

Биология и здравно образование-ООП

Български език и литература - ООП

Математика-ООП

2

Физическо възпитание и спорт-ООП

Математика-ООП

История и цивилизация-ООП

3

Математика-ООП

Физическо възпитание и спорт-ООП

Биология и здравно образование-ООП

4

Български език и литература - ООП

География и икономика-ООП

Физическо възпитание и спорт-ООП

5

История и цивилизация-ООП

История и цивилизация-ООП

География и икономика-ООП

6

География и икономика-ООП

Биология и здравно образование-ООП

Български език и литература - ООП

7

 

 

 

ЧЕТВЪРТЪК

1

Български език и литература-ИУЧ

Технологии и предприемачество

Английски език-ООП

2

Информационни технологии-ООП

Физика и астрономия-ООП

Технологии и предприемачество

3

Физика и астрономия-ООП

Български език и литература - ООП

Информационни технологии-ООП

4

Технологии и предприемачество

Информационни технологии-ООП

Математика-ООП

5

Английски език-ООП

Математика-ООП

Български език и литература - ООП

6

Математика-ООП

Английски език-ООП

Физика и астрономия-ООП

7

 

 

 

ПЕТЪК

1

Математика-ИУЧ

Изобразително изкуство-ООП

Математика-ИУЧ

2

Български език и литература - ООП

Изобразително изкуство-ООП

Английски език-ООП

3

Изобразително изкуство-ООП

Български език и литература-ИУЧ

Физика и астрономия-ООП

4

Изобразително изкуство-ООП

Английски език-ООП

Български език и литература-ИУЧ

5

Физика и астрономия-ООП

История и цивилизация-ИУЧ

Изобразително изкуство-ООП

6

История и цивилизация-ИУЧ

Математика-ИУЧ

Изобразително изкуство-ООП

7

Английски език-ООП

Физика и астрономия-ООП

История и цивилизация-ИУЧ

 

 

 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ СРОК

ОСМИ  КЛАС

 

Ден

Час

VIII A

ПОНЕДЕЛНИК

1

Математика-ООП

2

Английски език-ООП

3

История и цивилизация-ООП

4

Български език и литература - ООП

5

Изобразително изкуство-ООП

6

Биология и здравно образование-ООП

7

Час на класа

ВТОРНИК

1

История и цивилизация-ИУЧ

2

География и икономика-ООП

3

Английски език-ООП

4

Математика-ИУЧ

5

Български език и литература - ООП

6

Български език и литература - ООП

7

Физическо възпитание и спорт-ИУЧ

СРЯДА

1

Математика-ООП

2

Английски език-ООП

3

Български език и литература-ИУЧ

4

Технологии и предприемачество

5

Информационни технологии-ООП

6

Физика и астрономия-ООП

7

Физическо възпитание и спорт-ИУЧ

ЧЕТВЪРТЪК

1

История и цивилизация-ООП

2

Математика-ООП

3

Физическо възпитание и спорт-ООП

4

Физика и астрономия-ООП

5

Български език и литература - ООП

6

Английски език-ООП

7

 

ПЕТЪК

1

Философия-ООП

2

Химия и опазване на околната среда-ООП

3

Физическо възпитание и спорт-ООП

4

Английски език-ИУЧ

5

Български език и литература-ИУЧ

6

Технологии и предприемачество

7

 

 

 

 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ СРОК

ДЕВЕТИ  КЛАС

 

Ден

Час

IX A

ПОНЕДЕЛНИК

1

Информационни технологии-ООП

2

Математика-ООП

3

Български език и литература - ООП

4

История и цивилизация-ООП

5

Английски език-ООП

6

Физическо възпитание и спорт-ИУЧ

7

Час на класа

ВТОРНИК

1

История и цивилизация-ООП

2

Математика-ООП

3

Български език и литература-ИУЧ

4

Физика и астрономия-ООП

5

Физическо възпитание и спорт-ООП

6

География и икономика-ООП

7

 

СРЯДА

1

Физическо възпитание и спорт-ООП

2

Български език и литература - ООП

3

Български език и литература - ООП

4

Математика-ООП

5

Руски език

6

Технологии и предприемачество

7

Технологии и предприемачество

ЧЕТВЪРТЪК

1

Изобразително изкуство-ООП

2

Английски език-ООП

3

История и цивилизация-ИУЧ

4

Химия и опазване на околната среда-ООП

5

Математика-ИУЧ

6

Философия-ООП

7

Биология и здравно образование-ООП

ПЕТЪК

1

Български език и литература-ИУЧ

2

Математика-ИУЧ

3

Руски език

4

Технологии и предприемачество

5

Физическо възпитание и спорт-ИУЧ

6

Английски език-ИУЧ

7

 

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ СРОК

ДЕСЕТИ  КЛАС

 

Ден

Час

X A

ПОНЕДЕЛНИК

1

Руски език

2

Биология и здравно образование

3

Изобразително изкуство - ЗИП

4

Физика и астрономия

5

Химия и опазване на околната среда

6

Английски език

7

Час на класа

ВТОРНИК

1

Математика

2

Български език и литература

3

Български език и литература

4

Английски език-ЗИП

5

История и цивилизация

6

Информационни технологии - ЗИП

7

Физическо възпитание и спорт

СРЯДА

1

Физика и астрономия

2

Български език и литература

3

Руски език

4

Математика

5

Английски език-ЗИП

6

Български език и литература - ЗИП

7

Информационни технологии

ЧЕТВЪРТЪК

1

География и икономика

2

Физическо възпитание и спорт

3

Английски език

4

История и цивилизация-ЗИП

5

Етика и право

6

Биология и здравно образование

7

 

ПЕТЪК

1

Физическо възпитание и спорт - ЗИП

2

Български език и литература - ЗИП

3

География и икономика

4

История и цивилизация

5

Математика

6

Химия и опазване на околната среда

7

 

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ СРОК

ЕДИНАДЕСЕТИ  КЛАС

 

Ден

Час

XI A

ПОНЕДЕЛНИК

1

Български език и литература - ЗИП

2

Изобразително изкуство - ЗИП

3

История и цивилизация

4

Математика

5

Английски език

6

Философия

7

Час на класа

ВТОРНИК

1

Български език и литература - ЗИП

2

Английски език-ЗИП

3

Информационни технологии - ЗИП

4

Физическо възпитание и спорт

5

География и икономика

6

История и цивилизация-ЗИП

7

 

СРЯДА

1

История и цивилизация-ЗИП

2

Физика и астрономия

3

Английски език-ЗИП

4

Физическо възпитание и спорт

5

Български език и литература - ЗИП

6

Математика

7

Музика-ЗИП

ЧЕТВЪРТЪК

1

Български език и литература

2

Български език и литература

3

История и цивилизация

4

География и икономика - ЗИП

5

Английски език

6

Информационни технологии - ЗИП

7

Музика-ЗИП

ПЕТЪК

1

Музика-ЗИП

2

История и цивилизация-ЗИП

3

Биология и здравно образование - ЗИП

4

Български език и литература

5

Английски език-ЗИП

6

Физическо възпитание и спорт - ЗИП

7

 

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ СРОК

ДВАНАДЕСЕТИ  КЛАС

 

Ден

Час

XII A

ПОНЕДЕЛНИК

1

География и икономика - ЗИП

2

Български език и литература

3

Български език и литература

4

Английски език

5

История и цивилизация-ЗИП

6

Изобразително изкуство - ЗИП

7

Час на класа

ВТОРНИК

1

Биология и здравно образование - ЗИП

2

Свят и личност

3

Философия-ЗИП

4

Български език и литература - ЗИП

5

Английски език-ЗИП

6

Физическо възпитание и спорт - ЗИП

7

Информационни технологии - ЗИП

СРЯДА

1

Свят и личност

2

Биология и здравно образование - ЗИП

3

Физическо възпитание и спорт

4

Български език и литература

5

Английски език-ЗИП

6

Музика-ЗИП

7

 

ЧЕТВЪРТЪК

1

Физическо възпитание и спорт

2

География и икономика - ЗИП

3

Английски език

4

Философия-ЗИП

5

Математика

6

Български език и литература - ЗИП

7

 

ПЕТЪК

1

География и икономика - ЗИП

2

Математика

3

Информационни технологии - ЗИП

4

Биология и здравно образование - ЗИП

5

Български език и литература - ЗИП

6

Английски език-ЗИП

7

Физическо възпитание и спорт - ЗИП