• 03.jpg
  • 05.jpg
  • 01.jpg
  • 04.jpg
  • 02.jpg

Контакти

Адрес: гр. Габрово
ул. "Любен Каравелов" 48
Телефон: 066 807 087 
Факс: 066 808 461
E-mail: sou_rkarolev@mail.bg

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ГРАФИК

за провеждане на класни родителски срещи и приемни дни

в СУ "Райчо Каролев" – Габрово

през II срок на учебната 2018/2019 година

 

Месец

Дата

Мероприятие

Начален час

Място

1

февруари

19.02.2019 г.

Родителска среща
I - XII клас

17.30 ч.

Класни стаи

2

март

19.03.2019 г.

Родителска среща
I - IV клас

17.30 ч.

Класни стаи

3

март

19.03.2019 г.

Приемен ден
V - XII клас

17.30 ч.

График по кабинети

4

април

23.04.2019 г.

Родителска среща
I - XII клас

17.30 ч.

Класни стаи

5

април

по допълнителен график

Родителска среща за родители на ученици от I клас през учебната 2019/2020 г.

18.00 ч.

Заседателна зала

6

май

по допълнителен график

Родителска среща за родители на ученици от VII клас във връзка с държавния план-прием

18.00 ч.

Заседателна зала