• 05.jpg
  • 01.jpg
  • 04.jpg
  • 03.jpg
  • 02.jpg

Контакти

Адрес: гр. Габрово
ул. "Любен Каравелов" 48
Телефон: 066 807 087 
Факс: 066 808 461
E-mail: sou_rkarolev@mail.bg

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

Дарина Арсова-Колева -
Главен учител начален етап

Татяна Христова -
Старши учител начален етап

Детелина Иванова –
Старши учител начален етап

Тодора Белчева -
Старши учител начален етап

Йоана Гълъбова -
Старши учител начален етап

Светлана Минчева -
Старши учител начален етап

Деница Петкова -
Учител начален етап

Светла Аврамова -
Старши учител начален етап

Ивилина Гатева-Ганева -
Старши учител начален етап

Йовка Александрова -
Старши учител начален етап

Емилия Георгиева -
Старши учител начален етап

Маргарита Лазарова -
Старши учител начален етап

Лилия Петкова -
Старши учител начален етап

Свилена Михайлова-Каменова -
Учител начален етап

Петя Пенчева -
Старши учител Английски език в начален етап

Валентина Георгиева -
Учител начален етап Работа в ЦДО

Светослава Андреева -
Старши учител начален етап Работа в ЦДО

Елисавета Рачева -
Учител начален етап Работа в ЦДО

Мариела Берова -
Старши учител начален етап Работа в ЦДО

Мануела Байданова -
Учител начален етап Работа в ЦДО

Ивона Николова -
Учител начален етап Работа в ЦДО

Николета Димитрова -
Учител начален етап Работа в ЦДО

Деница Дянкова -
Учител начален етап Работа в ЦДО

Елена Саръчева-Димитрова -
Старши учител начален етап Работа в ЦДО

Грета Стефанова -
Учител начален етап Работа в ЦДО

Теодора Дечева -
Учител начален етап Работа в ЦДО

Татяна Дойнова -
Учител начален етап Работа в ЦДО

Катерина Славова -
Учител начален етап Работа в ЦДО