• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 05.jpg
  • 04.jpg
  • 03.jpg

Контакти

Адрес: гр. Габрово
ул. "Любен Каравелов" 48
Телефон: 066 807 087 
Факс: 066 808 461
E-mail: sou_rkarolev@mail.bg

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

Богдан Андреев – Директор

Дарин Цанев - Заместник-директор УД

Нели Милчева - Заместник-директор АСД

Надежда Петрова-Цонева – Счетоводител

Петя Маринова - Завеждащ административна служба

Галина Калчева – Домакин

Маргарита Банчева – Библиотекар

Румен Тихов – Техник