• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 05.jpg
  • 04.jpg

Контакти

Адрес: гр. Габрово
ул. "Любен Каравелов" 48
Телефон: 066 807 087 
Факс: 066 808 461
E-mail: sou_rkarolev@mail.bg

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

 

 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ СРОК

ДЕВЕТИ  КЛАС

 

Ден

Час

IX A

ПОНЕДЕЛНИК

1

Информационни технологии-ООП

2

Математика-ООП

3

Български език и литература - ООП

4

История и цивилизация-ООП

5

Английски език-ООП

6

Физическо възпитание и спорт-ИУЧ

7

Час на класа

ВТОРНИК

1

История и цивилизация-ООП

2

Математика-ООП

3

Български език и литература-ИУЧ

4

Физика и астрономия-ООП

5

Физическо възпитание и спорт-ООП

6

География и икономика-ООП

7

 

СРЯДА

1

Физическо възпитание и спорт-ООП

2

Български език и литература - ООП

3

Български език и литература - ООП

4

Математика-ООП

5

Руски език

6

Технологии и предприемачество

7

Технологии и предприемачество

ЧЕТВЪРТЪК

1

Изобразително изкуство-ООП

2

Английски език-ООП

3

История и цивилизация-ИУЧ

4

Химия и опазване на околната среда-ООП

5

Математика-ИУЧ

6

Философия-ООП

7

Биология и здравно образование-ООП

ПЕТЪК

1

Български език и литература-ИУЧ

2

Математика-ИУЧ

3

Руски език

4

Технологии и предприемачество

5

Физическо възпитание и спорт-ИУЧ

6

Английски език-ИУЧ

7