• 01.jpg
  • 03.jpg
  • 05.jpg
  • 04.jpg
  • 02.jpg

Контакти

Адрес: гр. Габрово
ул. "Любен Каравелов" 48
Телефон: 066 807 087 
Факс: 066 808 461
E-mail: sou_rkarolev@mail.bg

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ СРОК

ДВАНАДЕСЕТИ  КЛАС

 

Ден

Час

XII A

ПОНЕДЕЛНИК

1

География и икономика - ЗИП

2

Български език и литература

3

Български език и литература

4

Английски език

5

История и цивилизация-ЗИП

6

Изобразително изкуство - ЗИП

7

Час на класа

ВТОРНИК

1

Биология и здравно образование - ЗИП

2

Свят и личност

3

Философия-ЗИП

4

Български език и литература - ЗИП

5

Английски език-ЗИП

6

Физическо възпитание и спорт - ЗИП

7

Информационни технологии - ЗИП

СРЯДА

1

Свят и личност

2

Биология и здравно образование - ЗИП

3

Физическо възпитание и спорт

4

Български език и литература

5

Английски език-ЗИП

6

Музика-ЗИП

7

 

ЧЕТВЪРТЪК

1

Физическо възпитание и спорт

2

География и икономика - ЗИП

3

Английски език

4

Философия-ЗИП

5

Математика

6

Български език и литература - ЗИП

7

 

ПЕТЪК

1

География и икономика - ЗИП

2

Математика

3

Информационни технологии - ЗИП

4

Биология и здравно образование - ЗИП

5

Български език и литература - ЗИП

6

Английски език-ЗИП

7

Физическо възпитание и спорт - ЗИП