• 04.jpg
  • 02.jpg
  • 05.jpg
  • 01.jpg
  • 03.jpg

Контакти

Адрес: гр. Габрово
ул. "Любен Каравелов" 48
Телефон: 066 807 087 
Факс: 066 808 461
E-mail: su.rkarolev@gmail.com

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

РАЙЧО МИХОВ КАРОЛЕВ 

/1846 - 1928 г./

Седемнадесет годишен заминава за Русия като стипендиант на Одеско – българското настоятелство и постъпва в Киевската духовна семинария, която завършва през 1867г. Четири години по-късно завършва и духовна академия, където получава степен „Кандидат по богословските науки” за своето съчинение на тема Богомилството в България.

След завършване на Академията, на път за България, той спира в Одеса при Васил Априлов и неговите съратници, които го уговарят за учител в първото новобългарско светско училище в Габрово. Той получава договор за тригодишно учителстване в Априловското училище. Още там, в Одеса, Райчо Каролев определя бъдещия си творчески път.

На 1 септември 1871г. Райчо Каролев вече е учител в Габрово. Тук той въвежда новата „звукова„ метода на преподаване в първоначалните училища, за което открива теоретичен и практически курс с учителите. По-късно поддържа нов педагогически курс, който продължава три години. Курсът се посещава не само от градските и селските учители, но и от любознателни граждани, както и от учениците на горните курсове.
След Априлското въстание (1876г.) е арестуван за кратко. Когато в Габрово идват освободителни руски войски, Райчо Каролев е назначен за член на временното градско управление, а през 1877 г. е избран за председател на Габровския окръжен управителен съвет, където остава на длъжност една година. По искане на ген. Дерожински Р. Каролев и Иван Калпазанов провеждат работна среща с него. Генерал Дерожински изисква българин да премине Балкана и да се отнесе писмо от великия княз Николай Николаевич до ген. Гурко.

Иван Колчев Калпазанов осигурява свой верен работник, който отнася писмото и за 24 часа се връща с отговор. Ген. Дерожински повежда част от Габровския отряд към вр. Шипка за демонстративна маневра, докато ген. Гурко се качи от юг на Шипка. Войната започва.

Райчо Каролев по временното руско управление е училищен инспектор, а от 1880 до 1884г. е директор на Габровската гимназия. От 1871г. е дописен, а от 1884г. е редовен член на Българското книжовно дружество.

В освободена България Райчо Каролев заема място на строител и будител. По покана на министъра на народното просветление той взема участие в организацията и уредбата на учебното дело в България. Заедно с Йосиф Ковачев, Райчо Каролев съставя първата програма за основните училища в страната.

През следващите години е директор на Първа софийска мъжка гимназия от 1886г. до 1890г. След това е бил директор на Пловдивската мъжка гимназия, а после и директор на Народна библиотека „Св. Кирил и Методий”.

От 1900 до 1903г. е бил учител в Първата софийска девическа гимназия , а от 1903 до 1910г. е чиновник във Върховната сметна палата.

На 12 юни 1925г. по случай честване 50-та годишнина от първия випуск на Априловската гимназия, Райчо Каролев присъства в Габрово и лично раздава дипломите на 50-тия випуск. Каролев умира на 12 март 1928 г. в София. Кротко напуска този свят, заобиколен от своето многочислено семейство.
Благовеста Петкова и Михаела Сидерова - 3а клас
На заседание на Габровския градски общински съвет от 13 март 1928г. е наименувана улица в Габрово на негово име, а днес СУ в Габрово също се казва Райчо Каролев.

Възрожденецът е колоритна личност за град Габрово. Затова в негова чест е кръстено училището. Всяка година потомците на Каролев тържествено отбелязват патронния празник. Райчо Каролев се изявявал и като патриот , той събирал интелигенцията на Габрово, провеждал сказки, организирал театрални представления, водел частни разговори, с които целял да събуди духа на габровците за духовно издигане и политическо освобождение.

ПРОИЗХОДЪТ НА РОДОВОТО ИМЕ КАРОЛЕВИ

Произходът на родовото име Каролеви е обяснен от една легенда. Според нея родоначалникът на рода е млад и предприемчив момък, който в началото на 18 век заминава за Русия да търси препитание. Там той се издига на висока служба в царския двор и изпълнява редица отговорни дипломатически мисии в чужбина. При едно посещение в Азия се влюбва в млада и красива принцеса, която за негово съжаление се оказва, че е осъдена на смърт. Като пренебрегва своето лично щастие, той избягва с нея и препуска в необятната степ, преследван от нейните палачи. За да не попаднат в техните ръце, двамата се скриват в един цигански табор, където циганите дават на момчето името Кароля, с което те наричат крадците на девойки. След  дълго пътуване двамата достигат до Русе и там поставят началото на каролевия род, от който по-късно негови представители се заселват в Габрово.

Райчо Каролев,  Иван Гюзелев и П.Генчев пристъпват към изработването на организационно-педагогически документ, който да регламентира правата и задълженията на учениците в учебното заведение и извън него. Той носи названието „Правила за учениците в Габровското училище”. От чл.2 до чл.8 на документа авторите определят поведението на учениците по време на учебния процес. Според тях децата са длъжни редовно да посещават учебните часове и да не отсъстват без уважителна причина, да посещават училището винаги в приличен външен вид и да носят със себе си всички необходими учебни пособия. По време на час да спазват дисциплината и да не се занимават със странични дейности. На учениците се забранява да възпрепятстват учебния процес в училище при отсъствие на даден преподавател и да напускат без разрешение класната стая. Правилникът постановява учащите се да опазват имуществото и да не прибягват до саморазправа с училищния персонал.

Дейностите, които са строго забранени за учениците извън училище, са: пиянството, пушене, хазартни игри, пеене на забранени песни, носене на оръжие, съхранение на забранени от правителството книги и провеждане на демонстрации срещу училищния ред. За нарушение на всяка една от тези забрани е предвидено най-строгото наказание – изключване от училище. Учениците също така са задължени да посещават редовно църковните служби, което е разглеждано от авторите на Правилата като начин за издигане на нравственото възпитание на децата.

В прибавлението към нормативния документ е указан начинът за преминаване в по-горен клас. Според текста всеки ученик е длъжен да положи в края на учебната година публичен изпит и да получи оценка „удовлетворителен” по всеки предмет. Този, който покаже слаб резултат по два или повече учебни предмета, остава в същия клас. На получилите една слаба оценка се дава възможност да я поправят до 1 септември.


ЗАЩО НЕВЕДНЪЖ ИЗБРАХМЕ ТОЧНО ТОВА УЧИЛИЩЕ?

Защото ни привлече атмосферата тук, защото харесваме учителите, защото винаги родителите са добре дошли да дават идеи и да споделяме заедно успехите и празниците...

Спомням си как през 2013 година, голямата ни дъщеря Андреана, започна в първи клас с класен ръководител г-жа Минчева и директор на училището - госпожа Сидерова...

Вълнуващо начало на новата учебна година и - винаги е така!

Училището и екипът му пазят духа на тържествеността на учебната година, създават условията всеки родител и дете да почувства трепет и гордост, че е ученик точно тук.

Четири години по-късно и втората ни дъщеря – Александра - започна в първи клас в СУ "Райчо Каролев" и отново при госпожа Минчева 🙂

И така вече 8 години сме заедно - ученици, родители, учители... И духът на точно това училище, носещо името на Райчо Каролев. Защото училището е не просто сграда и материална база /макар че тя е важна и е много добра към момента/, то е всичко и всички - екип, ученици, родители... заветите, програмите, знанията, успехите и неуспехите - но най-вече - споделеното и общата мотивация да се върви напред, заедно.

Истинското училище е постоянно променящо се и приветстващо новите идеи. И това училище е точно такова!

Много различни случки изникват в спомените ни:

  • промените в класните стаи - все по-хубави и все по-приветливи 🙂
  • невероятни празненства и отбелязвания на различни празници👌
  • интересни екскурзии👍
  • все по-добрият вид на училищния двор
  • аранжирането на фоайетата
  • стремежът да има промяна... към по-добро😊

И какво казват децата ни за своето училище:

Ани Манолова – „Харесват ми всички учители в това училище. Всеки си има свой уникален начин на преподаване. Да, всички са различни, понякога хич не ни беше лесно, но всички се стараеха да разберем това, което обясняват... Обръщайки се назад – липсват ми... И БЛАГОДАРЯ, за всичко, което са ми дали – на мен и на съучениците ми. Благодаря на класната ми до 4 клас – Светлана Минчева, благодаря и на класната ми от 5 до 7 клас – Златка Петрова. Обичам Ви!“

Аля Манолова – „Няма да забравя госпожа Сидерова. Но ми харесва и новият директор – Богдан Андреев. Но най-добра е госпожа Минчева. С нея научаваме много неща и ни е забавно в клас! Много е хубаво, когато ни води на екскурзии!“

Станислава /Аби/ Манолова – „И аз искам в това училище – като каките!“ 😊

 

И едно стихче от нас:

Училище любимо – благодаря за всеки час,

Че с теб се смяхме и учихме в захлас.

Благодаря за светлинката, запалена във нас,

За доброто и за топлината - учители мили- от вас.

Приятели добри намерих -  рисувахме и пяхме,

С букви, цифри  и числа играхме.

В море от знания да плуваме се учим -

И с кораб свой в живота да сполучим!


Семейство Манолови

/Станислава, Александра, Андреана, Ралица и Манол/