• 03.jpg
  • 05.jpg
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 04.jpg

Контакти

Адрес: гр. Габрово
ул. "Любен Каравелов" 48
Телефон: 066 807 087 
Факс: 066 808 461
E-mail: sou_rkarolev@mail.bg

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

Вечерен час от 19:00 до 06:00 се въвежда за лица до 18 години от 23.03.2020 г. В този отрязък от време те ще могат да се придвижват единствено, придружени от родител, настойник, попечител или друго лице, полагащо грижи.

Заповедта изменя и допълва заповед на кмета на Община Габрово от 19 март 2020 г.