• 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 01.jpg
  • 02.jpg

Контакти

Адрес: гр. Габрово
ул. "Любен Каравелов" 48
Телефон: 066 807 087 
Факс: 066 808 461
E-mail: sou_rkarolev@mail.bg

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

На 28.10.2019 г. пребиваването в СУ „Райчо Каролев“ премина под знака на културните прояви, заниманията по интереси, спортните игри, превенция на здраве, кариерно ориентиране. За учениците бяха организирани разнообразни панели, арт – работилници и пространства, ателиета.

Денят започна с дискусия за народните будители и обявяване на конкурс за изработване на табла, които представят класа, училището, будителите. Проведоха се разговори по безопасност на движението, киберпрестъпления, интернет заплахи, агресия, трафик на хора, имаше спортни състезания, танци, рисуване върху асфалт, „Голямото чистене“, „Голямото четене“, дискусия “Доброто около нас“.

Денят завърши с изложба.