• 02.jpg
  • 05.jpg
  • 04.jpg
  • 03.jpg
  • 01.jpg

Контакти

Адрес: гр. Габрово
ул. "Любен Каравелов" 48
Телефон: 066 807 087 
Факс: 066 808 461
E-mail: sou_rkarolev@mail.bg

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ СРОК

ЕДИНАДЕСЕТИ  КЛАС

 

Ден

Час

XI A

ПОНЕДЕЛНИК

1

Български език и литература - ЗИП

2

Изобразително изкуство - ЗИП

3

История и цивилизация

4

Математика

5

Английски език

6

Философия

7

Час на класа

ВТОРНИК

1

Български език и литература - ЗИП

2

Английски език-ЗИП

3

Информационни технологии - ЗИП

4

Физическо възпитание и спорт

5

География и икономика

6

История и цивилизация-ЗИП

7

 

СРЯДА

1

История и цивилизация-ЗИП

2

Физика и астрономия

3

Английски език-ЗИП

4

Физическо възпитание и спорт

5

Български език и литература - ЗИП

6

Математика

7

Музика-ЗИП

ЧЕТВЪРТЪК

1

Български език и литература

2

Български език и литература

3

История и цивилизация

4

География и икономика - ЗИП

5

Английски език

6

Информационни технологии - ЗИП

7

Музика-ЗИП

ПЕТЪК

1

Музика-ЗИП

2

История и цивилизация-ЗИП

3

Биология и здравно образование - ЗИП

4

Български език и литература

5

Английски език-ЗИП

6

Физическо възпитание и спорт - ЗИП

7