• 01.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 02.jpg

Контакти

Адрес: гр. Габрово
ул. "Любен Каравелов" 48
Телефон: 066 807 087 
Факс: 066 808 461
E-mail: sou_rkarolev@mail.bg

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

Екипът на СУ "Райчо Каролев" съобщава, че от 16.03.2020 г. (понеделник) започва електронно обучение
чрез Социалните мрежи, Електронен дневник и Office 365.

Всички ученици от 08:00 часа на този ден и така на всеки следващ, да следват своята учебна програма.
Очаквайте учебни материали, упражнения, образователни ресурси и измерване степента на овладяването им.
Приканваме родителите да се ангажират с електронното обучение.
За да бъдете добре информирани, използвайте сайта на СУ "Райчо Каролев" www.raichokarolev.com.
Прекарвайте времето си с полезно образователно съдържание.
Спазвайте хигиенните изисквания. Бъдете отговорни за себе си и всички около вас.