• 04.jpg
  • 05.jpg
  • 02.jpg
  • 01.jpg
  • 03.jpg

Контакти

Адрес: гр. Габрово
ул. "Любен Каравелов" 48
Телефон: 066 807 087 
Факс: 066 808 461
E-mail: sou_rkarolev@mail.bg

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

На 27.09.2019 г. учениците от СУ "Райчо Каролев" участваха в Нощта на учените, организирана от ТУ "Васил Априлов" - Габрово. Домакините демонстрираха интерактивни игри, които развиват логическото мислене, откривателството и любознателността на гостите. Нашите ученици управляваха дронове, разчитаха текст, написан на морзова азбука, хронологически подреждаха различни технически устройства от комуникационната техника. Наблюдаваха модел на производствен процес и роботи. Посетиха техническите лаборатории и разгледаха възможностите за изкуствения интелект.
Традиционните контакти между ТУ "Васил Априлов" и СУ "Райчо Каролев" се обогатиха в посоките на практически ориентирани дейности, развиващи креативно мислене, интереса към технологиите, науката и общата култура на младите хора.