• 05.jpg
  • 03.jpg
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 04.jpg

Контакти

Адрес: гр. Габрово
ул. "Любен Каравелов" 48
Телефон: 066 807 087 
Факс: 066 808 461
E-mail: sou_rkarolev@mail.bg

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

Учениците в дневна форма на обучение се обучават в 3 етапа – начален, прогимназиален и гимназиален. Броят на учениците в дневна форма на обучение е 638, разпределени в 28 паралелки. Броят на учениците в начален етап е 320, в прогимназиален е 230, в гимназиален е 88.

В началото на учебната година са сформирани 16 групи ЦДО – 13 групи – І - ІV клас и 3 групи – V-VІІ клас. За учениците, които са в групите за целодневна организация на обучение е предвиден безплатен обяд. За учениците в начален етап има безплатна закуска.

Средно училище „Райчо Каролев“ има паралелка профил „Физическо възпитание и спорт“ след VII клас. Приемът е реализиран съгласно утвърдения държавен план прием.

График за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) 2019 година

сесия май-юни

  • 21 май 2019 г., от 8.00 часа – ДЗИ по Български език и литература
  • 23 май 2019 г., от 8.00 часа – Втори ДЗИ
  • в периода от 28 до 31 май 2019 г. – ДЗИ по желание на ученика
  • от 5 до 18 март 2019 г. зрелостниците...

СУ „Райчо Каролев” е носител на международни награди: ISAQ международна награда „Международна Звезда за Качество” в категория „Златна”, Женева 2012, награда на Европейското общество за изследване на качеството (ESQR) за постижения в качеството на управление, Лондон 2013, международна награда на BID за качество, платинена категория QC100 в TQM модел, Париж 2013, признание за изключителната обвързаност към качеството и съвършенството...

IV клас

Български език и литература – 09 май 2019 г., начало 10,00 часа

Математика – 10 май 2019 г., начало 10,00 часа

Човекът и обществото – 14 май 2019 г., начало 10,00 часа

Човекът и природата – 16 май 2019 г., начало 10,00 часа