На 19 март 2019 година /вторник/ от 17:30 часа ще се състои ПРИЕМЕН ДЕН в стаи както следва:

Име, презиме, фамилия Учебен предмет Място
1 Богдан  Иванов Андреев Директор Дирекция
2 Дарин Бисеров Цанев Зам.-директор УД / БЕЛ Зам.-дирекция
3 Светла Любенова Аврамова Начален етап 101
4 Ивилина Панкова Гатева Начален етап 103
5 Йовка Петрова Александрова Начален етап 106
6 Емилия Тодорова Георгиева Начален етап 102
7 Маргарита Христова Лазарова Начален етап 202
8 Лилия Тодорова Петкова Начален етап 203
9 Свилена Михайлова - Каменова Начален етап 201
10 Татяна Тодорова Христова Начален етап 104
11 Детелина Петрова Иванова Начален етап 105
12 Деница Христофорова Дянкова Начален етап 302
13 Тодора Василева Белчева Начален етап 204
14 Йоана Младенова Гълъбова Начален етап 205
15 Светлана Стефанова Минчева Начален етап 206
16 Деница Гачева Петкова Начален етап 301
17 Димка Петрова Иванова Бълг. език и литература 405
18 Пепа Йорданова Николова Бълг. език и литература 410
19 Йорданка Иванова Атанасова Бълг. език и литература 308
20 Надежда Димитрова Ангелова Бълг. език и литература 402
21 Мариета Колева Видинлиева Англ. език КАЕ 312
22 Елена Димитрова Чакалова Англ. език 313
23 Златка Цветанова Петрова Англ. език 304
24 Петя Николаева Пенчева Англ. език 110
25 Пламен Здравков Паскалев Математика 403
26 Миглена Митева Дойкин Математика КК 2 ет.
27 Венелин Николаев Симеонски Информ. технологии Засед. зала 2 ет.
28 Елисавета Венциславова Даскалова Информ. технологии КК 3 ет.
29 Ивелина Василева Петрова История и цивилизация 401
30 Самуил Станимиров Йонков История и цивилизация 406
31 Мариана Йорданова Астарджиева География 306
32 Николина Георгиева Андреева Физика КФ 309
33 Христо Георгиев Василев Биология КБ 208
34 Мартин Данаилов Христов Химия КХ 209
35 Мая Ненкова Георгиева Технологии КТ 1 ет.
36 Ива Димитрова Мошкова Изобр. изкуство КИИ 412
37 Румяна Кирилова Петкова Музика КМ 411
38 Десислава Иванова Лебедева Физическо възп. и спорт 408
39 Светослав Ангелов Яков Физическо възп. и спорт 404
40 Данаил Тошев Тошев Физическо възп. и спорт Учителска стая
41 Димитър Серафимов Серафимов Ресурсен учител Ресурсен кабинет /ет.1/