• 04.jpg
  • 02.jpg
  • 01.jpg
  • 05.jpg
  • 03.jpg

Контакти

Адрес: гр. Габрово
ул. "Любен Каравелов" 48
Телефон: 066 807 087 
Факс: 066 808 461
E-mail: sou_rkarolev@mail.bg

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

1. Годишен план за дейността на СУ "Райчо Каролев" за учебната 2018-2019г. - изтегли PDF

2. Училищен учебен план за 1-а клас - изтегли PDF

3. Училищен учебен план за 1-б клас - изтегли PDF

4. Училищен учебен план за 1-в клас - изтегли PDF

5. Училищен учебен план за 2-а клас - изтегли PDF

6. Училищен учебен план за 2-б клас - изтегли PDF

7. Училищен учебен план за 2-в клас - изтегли PDF

8. Училищен учебен план за 2-г клас - изтегли PDF

9. Училищен учебен план за 3-а клас - изтегли PDF

10. Училищен учебен план за 3-б клас - изтегли PDF

11. Училищен учебен план за 3-в клас - изтегли PDF

12. Училищен учебен план за IV, X- XII клас - изтегли PDF

13. Училищен учебен план за 5-а клас - изтегли PDF

14. Училищен учебен план за 5-б клас - изтегли PDF

15. Училищен учебен план за 5-в клас - изтегли PDF

16. Училищен учебен план за 6-а клас - изтегли PDF

17. Училищен учебен план за 6-б клас - изтегли PDF

18. Училищен учебен план за 6-в клас - изтегли PDF

19. Училищен учебен план за 7-а клас - изтегли PDF

20. Училищен учебен план за 7-б клас - изтегли PDF

21. Училищен учебен план за 7-в клас - изтегли PDF

22. Училищен учебен план за 8-a клас - изтегли PDF

23. Училищен учебен план за 9-a клас - изтегли PDF