• 05.jpg
  • 03.jpg
  • 01.jpg
  • 04.jpg
  • 02.jpg

Контакти

Адрес: гр. Габрово
ул. "Любен Каравелов" 48
Телефон: 066 807 087 
Факс: 066 808 461
E-mail: sou_rkarolev@mail.bg

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

Мисията на нашето училище е с педагогически такт, индивидуален подход и съвременни обучителни средства да обучим мотивирани, активни и знаещи ученици. Желаем да изградим самочувствие и увереност, и да ги подготвим за съвременния динамичен и технологичен свят.

Чрез въвеждането на IT обучение ще провокираме вродените у всяко дете любознателност и желание за вписване в обществото. Очакваме да повишим интереса на учениците и родителите към учебния процес. Учениците ще подобрят своите дигитални компетентности, което е от жизненоважно значение за всеки съвременен младеж.

Планираме да въведем нов учебен предмет за учениците от 1 клас - “Визуално програмиране".

60 ученика от 3 паралелки ще изучават дисциплината в рамките на 4 години. Ще използват интерактивна, адаптивна обучителна система, "обучение чрез правене". Освен че ще развият своето аналитично, логическо, креативно мислене, те ще придобият и умения за работа с компютър, интернет, ще усвоят основите на визуалното програмиране.

Очакваме да развият и подобрят своя усет към естетичното, като подобрят своето самочувствие, и умения за работа с програмата. В резултат, да се повиши успехът на участниците, и интересът им към училищния живот и учебен процес.

Ръководителите ще придобият опит да работят с интерактивна и адаптивна система, и ще повишат своята професионална квалификация и самочувствие.

Родителите ще се включат по-активно към училищния живот, а училището ни ще завоюва име на престижно, иновативно, дигитално и творческо в региона.

Решение на Обществения съвет: изтегли.pdf

Решение на Педагогическия съвет: изтегли.pdf

Нови учебни планове и програми:  изтегли.pdf

График за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) 2019 година

сесия май-юни

  • 21 май 2019 г., от 8.00 часа – ДЗИ по Български език и литература
  • 23 май 2019 г., от 8.00 часа – Втори ДЗИ
  • в периода от 28 до 31 май 2019 г. – ДЗИ по желание на ученика
  • от 5 до 18 март 2019 г. зрелостниците...

СУ „Райчо Каролев” е носител на международни награди: ISAQ международна награда „Международна Звезда за Качество” в категория „Златна”, Женева 2012, награда на Европейското общество за изследване на качеството (ESQR) за постижения в качеството на управление, Лондон 2013, международна награда на BID за качество, платинена категория QC100 в TQM модел, Париж 2013, признание за изключителната обвързаност към качеството и съвършенството...

IV клас

Български език и литература – 09 май 2019 г., начало 10,00 часа

Математика – 10 май 2019 г., начало 10,00 часа

Човекът и обществото – 14 май 2019 г., начало 10,00 часа

Човекът и природата – 16 май 2019 г., начало 10,00 часа