последния месец Октомври 2018 Следващия месец
П В С Ч П С Н
week 40 1 2 3 4 5 6 7
week 41 8 9 10 11 12 13 14
week 42 15 16 17 18 19 20 21
week 43 22 23 24 25 26 27 28
week 44 29 30 31

Предстоящи събития

Нама събития
Home Новини ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ПДФ Печат Е-мейл

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „РАЙЧО КАРОЛЕВ“ – ГАБРОВО

 
ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ
ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА
СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ


Ръководството на СУ „Райчо Каролев” – Габрово предлага за учебната 2018/2019 година:
I. За учебната 2018–2019 г. да се сформира една паралелка с 26 ученици, след завършен VII клас Профил „Физическо възпитание и спорт” без интензивно и без разширено изучаване на чужд език със срок на обучение 5 години:

•    I гимназиален етап – VIII, IX и X клас;
•    II гимназиален етап – XI и XII клас.

Учениците ще положат изпит за проверка на способностите.
1.    Балообразуващи предмети: физическо възпитание и спорт, български език и литература.
2.    Балът за класиране на ученици след завършено основно образование в паралелка с профил „Физическо възпитание и спорт” се формира като сбор от:

•    Броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика;
•    Удвоения резултат от изпита за проверка на способностите;
•    Оценките от два предмета, изучавани в седми клас от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

3.    Класиране:

•    Балът за класиране на ученик, който не се е явил на национално външно оценяване по български език и литература или по математика, се формира, като резултатът от национално външно оценяване по предмета, по който не се е явил се приема за нула точки.
•    Ученици класирани за участие в олимпийски игли или класирани на призови места от световни, европейски, балкански или държавни спортни първенства, могат да участват в класирането с резултата от състезанията вместо резултата от изпита за проверка на способностите за профил „Физическо възпитание и спорт”.
•    Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броят на местата по чл. 48, ал. 1, те се подреждат в низходящ ред по сбора от резултатите от националното външно оценяване.
•    Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на т. 6 се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
•    Ученици с еднакви показатели и след подреждането по т. 7 се подреждат в низходящ ред по средноаритметичната оценка от учебните предмети изучавани в VII клас по български език и литература, първи чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда от свидетелството за завършено основно образование, превърнат по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Предложението е прието с протокол № 3/14.12.2017 г. от заседание на педагогическия съвет на СУ „Райчо Каролев” – Габрово.
Предложението е съгласувано с Обществения съвет с решение № 1 от заседание с протокол № 2/13.12.2017 г.