последния месец Декември 2018 Следващия месец
П В С Ч П С Н
week 48 1 2
week 49 3 4 5 6 7 8 9
week 50 10 11 12 13 14 15 16
week 51 17 18 19 20 21 22 23
week 52 24 25 26 27 28 29 30
week 1 31

Предстоящи събития

Нама събития
Home Новини ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ПДФ Печат Е-мейл

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „РАЙЧО КАРОЛЕВ“ – ГАБРОВО

 
ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ
ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА
СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ


Ръководството на СУ „Райчо Каролев” – Габрово предлага за учебната 2018/2019 година:
I. За учебната 2018–2019 г. да се сформира една паралелка с 26 ученици, след завършен VII клас Профил „Физическо възпитание и спорт” без интензивно и без разширено изучаване на чужд език със срок на обучение 5 години:

•    I гимназиален етап – VIII, IX и X клас;
•    II гимназиален етап – XI и XII клас.

Учениците ще положат изпит за проверка на способностите.
1.    Балообразуващи предмети: физическо възпитание и спорт, български език и литература.
2.    Балът за класиране на ученици след завършено основно образование в паралелка с профил „Физическо възпитание и спорт” се формира като сбор от:

•    Броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика;
•    Удвоения резултат от изпита за проверка на способностите;
•    Оценките от два предмета, изучавани в седми клас от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

3.    Класиране:

•    Балът за класиране на ученик, който не се е явил на национално външно оценяване по български език и литература или по математика, се формира, като резултатът от национално външно оценяване по предмета, по който не се е явил се приема за нула точки.
•    Ученици класирани за участие в олимпийски игли или класирани на призови места от световни, европейски, балкански или държавни спортни първенства, могат да участват в класирането с резултата от състезанията вместо резултата от изпита за проверка на способностите за профил „Физическо възпитание и спорт”.
•    Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броят на местата по чл. 48, ал. 1, те се подреждат в низходящ ред по сбора от резултатите от националното външно оценяване.
•    Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на т. 6 се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
•    Ученици с еднакви показатели и след подреждането по т. 7 се подреждат в низходящ ред по средноаритметичната оценка от учебните предмети изучавани в VII клас по български език и литература, първи чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда от свидетелството за завършено основно образование, превърнат по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Предложението е прието с протокол № 3/14.12.2017 г. от заседание на педагогическия съвет на СУ „Райчо Каролев” – Габрово.
Предложението е съгласувано с Обществения съвет с решение № 1 от заседание с протокол № 2/13.12.2017 г.