последния месец Декември 2018 Следващия месец
П В С Ч П С Н
week 48 1 2
week 49 3 4 5 6 7 8 9
week 50 10 11 12 13 14 15 16
week 51 17 18 19 20 21 22 23
week 52 24 25 26 27 28 29 30
week 1 31

Предстоящи събития

Нама събития
Home Новини
Новини
Държавни зрелостни изпити 2015 г. Сесия Май-Юни ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 27 Март 2015 08:26

Държавни зрелостни изпити

- Български език и литература - 20 май 2015 г., начало 08:00 ч.

- Втори държавен зрелостен изпит - 22 май 2015 г, начало 08:00 ч.

- Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2015 – 05 юни 2015 г.

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити - 09.03.2015 - 20.03.2015 г.

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали и издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити - до 19.05.2015 г.

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 09.06.2015 г.

 

продължава>
 
Сключени договори по обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и доставка на закуски и топъл обяд за нуждите на учениците на СОУ „Райчо Каролев”, гр. Габрово”, по проект BG051PO001-3.1.06 " ПДФ Печат Е-мейл
Четвъртък, 19 Март 2015 10:28

Сключени договори по обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и доставка на закуски и топъл обяд за нуждите на учениците на СОУ „Райчо Каролев”, гр. Габрово”, по проект BG051PO001-3.1.06 "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

 

Други документи свързани с тази обществена поръчка

 
Съобщение за отваряне на ценовите предложения! ПДФ Печат Е-мейл
Понеделник, 02 Февруари 2015 11:49

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 05.02.2015 г. от 13.30 ч. в Заседателната зала на СОУ „Райчо Каролев“ - гр. Габрово, ул.“Любен Каравелов“ № 48, Комисията, назначена от Директора на СОУ „Райчо Каролев“ Габрово за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите, ще отвори ценовите предложения на допуснатите участници по обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и доставка на закуски и топъл обяд за нуждите на учениците на СОУ „Райчо Каролев”, гр. Габрово”, по проект BG051PO001-3.1.06 "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, обособена в следните позиции:

Обособена позиция № 1: „Приготвяне и доставка на подкрепителна закуска за учениците от І до ІV клас включително при СОУ „Райчо Каролев“ гр. Габрово“;  

и Обособена позиция № 2: „Приготвяне и доставка на топъл обяд за учениците от І до VІІІ клас включително при СОУ „Райчо Каролев“ гр. Габрово“;

 


Съобщение за отваряне на ценовите предложения!

Други документи свързани с тази обществена поръчка

 
Награда Сократ ПДФ Печат Е-мейл

От Европейска Бизнес Асоциация ЛИЦЕНЗ в съответствие с наредба от 1994 на UK за търговската марка и разпоредбите на EBA, за период от 5 години са гарантирани правата за използване на търговската марка НАЙ-ДОБРО УЧИЛИЩЕ (кантора за патенти във Великобритания и Северна Ирландия, рег. 2401351) за търговски цели на Средно общообразователно училище „Райчо Каролев”, България , Генерален директор Снежана Сидерова. Лицензът е валиден от 10.04.2014 г. до 10.04.2019 г.

Училището получи лиценз и статуетка „Сократ”. Директорът е отличен с медал и значка „Мениджър на годината”.

P1150007
P1150007 P1150007
P1150008
P1150008 P1150008
P1150009
P1150009 P1150009
P1150534
P1150534 P1150534
P1150535
P1150535 P1150535
P1150536
P1150536 P1150536
P1150539
P1150539 P1150539
P1150540
P1150540 P1150540
P1150541
P1150541 P1150541
P1150542
P1150542 P1150542
P1150543
P1150543 P1150543

 
Заявление за лятно училище ПДФ Печат Е-мейл

Актуално заявление за лятно училище на бъдещите първокласници за учебната 2013/2014 г.

Моля попълнете приложеният образец.

 
МЕЖДУНАРОДНА ПЛАТИНЕНА ЗВЕЗДА ЗА КАЧЕСТВО ПДФ Печат Е-мейл

Като признание за изключителната обвързаност към качеството и съвършенството СОУ „Райчо Каролев” – Габрово е удостоено с МЕЖДУНАРОДНА ПЛАТИНЕНА ЗВЕЗДА ЗА КАЧЕСТВО в сферата на удовлетворяване на клиентите, лидерството, иновациите и технологиите, посочени в QC 100 TQM модел.

 

Париж, октомври 27, 2013, BID

 

 

Kolektiva
Kolektiva Kolektiva
PlatinumStar
PlatinumStar PlatinumStar
PlatStar
PlatStar PlatStar
QC100
QC100 QC100

 
Отново за достойните потомци на Райчо Каролев ПДФ Печат Е-мейл

Отново за достойните потомци на Райчо Каролев

На проведеното на 22-23 март национално състезание музикална игра „Ключът на музиката” в град Пловдив първо място завоюва Александра Станева, а третото място бе отредено за Иван Иванов. Учениците от СОУ „Райчо Каролев” – Габрово се състезаваха с четвъртокласници от цялата страна. За тяхната подготовка и успешно представяне допринесе г-жа Румяна Петкова – старши учител по музика в СОУ „Райчо Каролев” – Габрово. Достойно се класира и Николай Андреев, който представи на националното състезание петокласниците от училището.

продължава>
 
СОУ „Райчо Каролев” – Габрово получи своето поредно международно признание за Качество ПДФ Печат Е-мейл

Европейското Сдружение за Проучване на Качеството (ESQR) ще връчи своите ESQR Награди за Постижения в Качеството в рамките на ежегодната си програма. Наградите ще бъдат връчени на 7 юли 2013г. в Лондон, на компании и организации, избрани от различни сфери от Европа, Азия, Африка,Америка и Австралия. Церемонията ще се проведе в луксозния Coprthorn Tara Hotel London Kensington. Според програмата за Постижения в Качеството ESQR възнаграждава всеотдайността, обвързаността и усилията за подкрепяне и подобряване на постиженията в качеството на управление както на големи компании/организации, така също и на средни и малки предприятия и организации.

Удоволствие е да Ви информираме, че училище „Райчо Каролев” е избрано от Европейското Сдружение за Проучване на Качеството да получи гореспоменатата награда. Най-учтиво каним Вас и представител(и) на училище „Райчо Каролев” да присъствате на церемонията и да получите ESQR Награда за Постижения в Качеството.” 

 

Поздравления за екипа на СОУ „Райчо Каролев” – Габрово. Всеотдайността, иновативните практики и грижата за високото ниво на образованост на учениците са доказателство за стремежа на училището да има постижения в качеството на образованието и качеството на управление на образователната организация.


СНЕЖАНА СИДЕРОВА

Директор на СОУ „Райчо Каролев” –

Габрово

 
ВАЖНО!!! ПДФ Печат Е-мейл
- 18 март 2013 г. (понеделник) е определен за неучебен ден за всички училища на територията на Община Габрово.
 
ПДФ Печат Е-мейл

На 30 септември 2012 г. СОУ „Райчо Каролев” – Габрово получи

С Е Р Т И Ф И К А Т

на

Училище „Райчо Каролев”

за изразяване на съпричастност към качество и съвършенство

изразени чрез

Международна Златна

Звезда за Качество

За удовлетворяване на клиентите, лидерство,

Иновации и престиж, заложени в QC 100 Модел

Женева, 30 септември 2012

Хосе Прието,

Президент и изпълнителен

Директор на BID

 

Принципи на в QC 100 Модел за Качество на Управлението

Обвързаност на училище

„Райчо Каролев”към Качеството

Нашата компания възприема качеството като фактор за развитие и по-голяма конкурентноспособност.

Училище „Райчо Каролев” има право да разпространява Quality Culture сред своите служители, достовчици, клиенти, както и QC 100 Модел за Качество на управлението, чиито принципи са:

  1. Качеството е следствие за удовлетвореност на клиента и достигането на положителни бизнес резултати.
  2. Достигане на нивата за качество, установени в компанията, в съответствие с QC 100 показатели за качество.
  3. Насърчаване участието в екипната работа за вземане на решения.
  4. Удовлетворяване нуждите на клиентите и отговаряне на очакванията им.
  5. Осигуряване на човешки ресурси-технически, както и икономически, за постигане на непрекъснато подобряване н респект към околната среда
  6. Управление на човешките ресурси за постигане на максимално потенциално развитие.
  7. Осъзнаване от страна на служителите на значимостта от съсредоточаване върху най-печелившите дейности за постигане на най-добри резултати.

Постигането на тези седем принципа от училище”Райчо Каролев” ще допринесе за подобряване отношението на клиени, служители, доставчици и всички останали, от които се състои компанията.

Женева, 30 септември, 2012

 

 

Повече информация за получената престижна награда можете да получите на странцицата на Quality Update, която можете да намерите на адрес: http://www.quality-update.com/index.php?link=RrbV3f7k2N

*Статията е на английски език

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща > Край >>