последния месец Декември 2018 Следващия месец
П В С Ч П С Н
week 48 1 2
week 49 3 4 5 6 7 8 9
week 50 10 11 12 13 14 15 16
week 51 17 18 19 20 21 22 23
week 52 24 25 26 27 28 29 30
week 1 31

Предстоящи събития

Нама събития
Home Новини
Новини
Седмица на кариерното развитие ПДФ Печат Е-мейл
Във връзка със седмицата на кариерното развитие по програма „Дойдох, видях, избрах“ от 23.10-25.10.2018 год. учениците от СУ „Райчо Каролев“ посетиха Импулс АД Габрово, МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД Габрово, НАП - Офис Габрово, РД "Пожарна безопасност и защита на населението" Габрово, Габинвест ЕООД, Национален музей на образованието и ОДМВР ГАБРОВО. Учениците се запознаха с отделните професии по атрактивен и интересен начин. Бяха демонстрирани трудностите, които съпътстват ежедневието и техниката, която се използва във съответната професия.


Импулс АД
Импулс АД Импулс АД
МБАЛ „Д-р Тота Венко...
МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД
НАП - Офис Габрово
НАП - Офис Габрово НАП - Офис Габрово
РД "Пожарна безопасн...
РД РД
Габинвест ЕООД
Габинвест ЕООД Габинвест ЕООД
Национален музей на ...
Национален музей на образованието Национален музей на образованието
Национален музей на ...
Национален музей на образованието Национален музей на образованието
НАП - Офис Габрово
НАП - Офис Габрово НАП - Офис Габрово
ОДМВР Габрово
ОДМВР Габрово ОДМВР Габрово
 
ПДФ Печат Е-мейл

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „РАЙЧО КАРОЛЕВ“ – ГАБРОВО

 
ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ
ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА
СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ


Ръководството на СУ „Райчо Каролев” – Габрово предлага за учебната 2018/2019 година:
I. За учебната 2018–2019 г. да се сформира една паралелка с 26 ученици, след завършен VII клас Профил „Физическо възпитание и спорт” без интензивно и без разширено изучаване на чужд език със срок на обучение 5 години:

•    I гимназиален етап – VIII, IX и X клас;
•    II гимназиален етап – XI и XII клас.

Учениците ще положат изпит за проверка на способностите.
1.    Балообразуващи предмети: физическо възпитание и спорт, български език и литература.
2.    Балът за класиране на ученици след завършено основно образование в паралелка с профил „Физическо възпитание и спорт” се формира като сбор от:

•    Броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика;
•    Удвоения резултат от изпита за проверка на способностите;
•    Оценките от два предмета, изучавани в седми клас от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

3.    Класиране:

•    Балът за класиране на ученик, който не се е явил на национално външно оценяване по български език и литература или по математика, се формира, като резултатът от национално външно оценяване по предмета, по който не се е явил се приема за нула точки.
•    Ученици класирани за участие в олимпийски игли или класирани на призови места от световни, европейски, балкански или държавни спортни първенства, могат да участват в класирането с резултата от състезанията вместо резултата от изпита за проверка на способностите за профил „Физическо възпитание и спорт”.
•    Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броят на местата по чл. 48, ал. 1, те се подреждат в низходящ ред по сбора от резултатите от националното външно оценяване.
•    Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на т. 6 се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
•    Ученици с еднакви показатели и след подреждането по т. 7 се подреждат в низходящ ред по средноаритметичната оценка от учебните предмети изучавани в VII клас по български език и литература, първи чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда от свидетелството за завършено основно образование, превърнат по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Предложението е прието с протокол № 3/14.12.2017 г. от заседание на педагогическия съвет на СУ „Райчо Каролев” – Габрово.
Предложението е съгласувано с Обществения съвет с решение № 1 от заседание с протокол № 2/13.12.2017 г.

 
Откриване на учебната 2017-2018 година ПДФ Печат Е-мейл

Учебната 2017-2018 година в СУ "Райчо Каролев" ще бъде тържествено открита

на 15.09.2017г. /Петък/ от 09:00ч. в двора на училището.

 
ПДФ Печат Е-мейл

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „РАЙЧО КАРОЛЕВ” – ГАБРОВО

 

ИНФОРМАЦИЯ

относно броя на записаните деца в първи клас за учебната 2017-2018 г.

 

Брой записани деца в първи клас – 86

Брой паралелки – 4

 

ИНФОРМАЦИЯ относно броя на свободните места за деца в първи клас за учебната 2017-2018 г.

 

Брой свободни места – 0

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща > Край >>